Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na drugą część XVIII cyklu wykładów:

Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska


Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9
w każdy czwartek o godzinie 16.00.
Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny.
Obecność na większości wykładów w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 umożliwia studentom UŚ
zaliczenie z wykładu w ramach przedmiotu do wyboru.

                                                              PROGRAM – semestr II
04 marca
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego Dr Leszek Trząski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach „Odpady komunalne w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia - koszmar na jawie”

11 marca Dr hab. Irena Bielańska-Grajner, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
„Świat wrotków z grupy Bdelloidea, czyli … 35 mln lat bez seksu”

18 marca Forum Natura – Rok Bioróżnorodności 2010 Prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „Bioróżnorodność grzybów mikoryzowych towarzyszących topoli włoskiej: zintegrowane badania w ramach Europejskiej Sieci Doskonałości EVOLTREE”

25 marca Dr Adam Hibszer, Wydział Nauk o Ziemi UŚ „Konflikty w parkach narodowych i sposoby ich zażegnywania - wybrane przykłady”

08 kwietnia Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego Dr Leszek Trząski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach „Rewitalizacja rzek miejskich na przykładzie projektu Reuris”

15 kwietnia Forum Natura – Rok Bioróżnorodności 2010 Dr Piotr Nowicki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków „Naukowe podstawy monitoringu bioróżnorodności”

 22 kwietnia Dr Danuta Nabiałkowska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
„Inżynieria genetyczna - wyzwanie dla bioróżnorodności XXI”

29 kwietnia Dr Tomasz Pietrzykowski, Wydział Prawa i Administracji UŚ „Czy zwierzęta mają prawa?”

06 maja Polskiego Klubu Ekologicznego Dorota Bathelt, Włodzimierz Chmielewski, PKE, Koło w Skoczowie „Technologie efektywnych organizmów”

13 maja 3W – Widzieć i Wiedzieć Więcej; kino Orange IMAX w Katowicach Film oraz prelekcja zostaną uzgodnione z kinem IMAX w terminie późniejszym

20 maja Forum Natura – Rok Bioróżnorodności 2010 Prof. dr hab. Janusz Wojtusiak, Muzeum Zoologiczne UJ, Kraków „W sanktuarium bioróżnorodności – polskie badania entomologiczne w Ameryce Południowej”

27 maja Dr Łukasz Depa, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ „Od szkodnika do sprzymierzeńca, od pasożyta do symbionta - podróż w krainę mszyc”