Kościół a kultura niezależna w latach 80.

Przeczytaj artykuł o sesji pt. "Katowicki underground"

 

21 stycznia na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Kościół a kultura niezależna w latach 80.”, którą zorganizowały: katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UŚ, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach oraz Biblioteka Teologiczna UŚ
21 stycznia na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Kościół a kultura niezależna w latach 80.”, którą zorganizowały: katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UŚ, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach oraz Biblioteka Teologiczna UŚ

Moderujący dyskusję ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor
Moderujący dyskusję ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor

Dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Drogoń
Dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Drogoń

Sesji towarzyszyła wystawa oryginalnych plakatów z lat 80., promujących wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w górnośląskich kościołach i instytucjach kościelnych. Na zdj. plakat prof. Romana Kalarusa
Sesji towarzyszyła wystawa oryginalnych plakatów z lat 80., promujących wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w górnośląskich kościołach i instytucjach kościelnych. Na zdj. plakat prof. Romana Kalarusa

Bogusław Kierc i Andrzej Makowiecki, twórcy grupy teatralnej „Nie Samym Teatrem...” (NST) z Wrocławia
Bogusław Kierc i Andrzej Makowiecki, twórcy grupy teatralnej „Nie Samym Teatrem...” (NST) z Wrocławia


Fotografie: Agnieszka Sikora