Ostatnie pożegnanie

3 lutego 2010 r. pożegnaliśmy naszego Przyjaciela Profesora Artura Starczewskiego, wybitnego artystę, pedagoga, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach, pracownika Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Profesor Artur Starczewski od 1973 roku był nieprzerwanie związany z Cieszynem, Wydziałem Artystycznym i Instytutem Sztuki, gdzie współorganizował od podstaw kształcenie artystyczne w ówczesnej Filii Uniwersytetu Śląskiego. Od lat związany z Uniwersytetem pełnił funkcje prodziekana ds. nauczania, kierownika Zakładu Wiedzy Wizualnej, Formowania Otoczenia i Grafiki oraz kierownika Katedry Projektowania Graficznego. Był senatorem Uniwersytetu Śląskiego oraz członkiem komisji senackich. Od 1993 roku pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. współpracy z Uniwersytetem Polskim w Wilnie, działającym przy Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy.
Profesor Artur Starczewski był prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach, wiceprezesem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA oraz wiceprezesem Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej im. Księcia Józefa Poniatowskiego. W znaczący sposób przyczynił się do rozwoju sztuki polskiej i jej promocji na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.
Pamiętamy Pana Profesora Artura Starczewskiego jako inicjatora współpracy z Polakami mieszkającymi na Litwie i Białorusi. Dzięki jego zaangażowaniu i życzliwości kilkanaście osób z Litwy odbyło studia w Polsce, kilka studiowało na Wydziale Artystycznym w Cieszynie.
Profesor Artur Starczewski był człowiekiem niezwykłych zasług dla kultury i nauki na Śląsku, w Polsce, na świecie, autorem plakatów i grafik o wybitnych walorach artystycznych, laureatem wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień, między innymi prestiżowej nagrody im. Tadeusza Trepkowskiego za sztukę plakatu, został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do ostatnich dni swojego życia pracował ze studentami, wspomagał radą, dzielił się doświadczeniem i wiedzą.
Z wielkim bólem i smutkiem żegnamy Drogiego Profesora, Kolegę, Przyjaciela. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako człowiek życzliwy, serdeczny, otwarty na innych, znakomity pedagog i artysta.

Społeczność akademicka
Instytutu Sztuki w Cieszynie