Nekrolog

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej dla świata nauki i sztuki straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 28 stycznia 2010 roku

Śp.

Prof. Artura Starczewskiego

profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
artystycznie ukształtowanego przez krakowską Akademię Sztuk Pięknych
– Wydział Grafiki w Katowicach, który ukończył z wyróżnieniem w 1966 roku.
W 1998 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych.

Od 1973 roku, nieprzerwanie, był związany z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym,
następnie z Wydziałem Artystycznym w Cieszynie, gdzie współorganizował Instytut
Wychowania Plastycznego. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauczania, kierownika Zakładu Wiedzy Wizualnej, Formowania Otoczenia i Grafiki oraz kierownika Katedry Projektowania Graficznego.
Był senatorem Uniwersytetu Śląskiego oraz członkiem komisji senackich.
Od 1993 roku był pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z Uniwersytetem Polskim
w Wilnie, działającym przy Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy.

Był członkiem wielu polskich i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń
artystycznych i naukowych, w których pełnił rozliczne funkcje: prezesa Stowarzyszenia Integracji Artystycznej, prezesa Zarządu Okręgowego Związku Polskich Artystów
Plastyków w Katowicach, wiceprezesa Polskiego Komitetu Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA, wiceprezesa Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej im. J. Poniatowskiego.

W Osobie Pana Profesora utraciliśmy wybitnego Artystę, specjalistę w dziedzinie grafiki i plakatu oraz wiedzy wizualnej, Człowieka niezwykłych zasług dla Uniwersytetu, Autora niepowtarzalnych projektów insygniów rektorskich i dziekańskich, sztandaru i godła Uniwersytetu oraz wielu innych uniwersyteckich projektów użytkowych. Prezentował swoje grafiki i plakaty na około 150 wystawach indywidualnych i zbiorowych, tak w kraju, jak i za granicą. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i na świecie.

Za wybitne dokonania artystyczne został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”, Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego”.
Laureat prestiżowej Nagrody im. Tadeusza Trepkowskiego oraz kilkudziesięciu nagród
i wyróżnień, uzyskanych na polskich i międzynarodowych konkursach plakatu.

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pana Profesora osobę powszechnie lubianą i szanowaną.
W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości łączył funkcje wybitnego
Uczonego i Pedagoga – wychowawcy wielu pokoleń ludzi nauki i sztuki. Dla swoich Uczniów na zawsze pozostanie niedoścignionym Mistrzem.
Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury, lojalny
i całkowicie oddany służbie drugiemu,
niekwestionowany autorytet naukowy i artystyczny.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu,
mądry, prawy i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają

Senat i Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990-1996
oraz cała Społeczność Akademicka śląskiej Alma Mater