Wydanie nr 6 (176) marzec 2010

W bieżącym numerze kontynuujemy cykl poświęcony badaniom naukowym na naszej uczelni. Zachęcamy Państwa do lektury artykułów o projektach prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. O wadze badań naukowych i ich związkach z szeroko rozumianym przemysłem również wypowiada się na naszych łamach prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk. Podkreśla on, że działalność naukowa to niezwykle ważne ogniwo funkcjonowania każdej uczelni, jest częścią jej misji, wzmacnia prestiż. Dużo miejsca poświęca ponadto powstałemu niedawno, z inicjatywy Komisji Europejskiej w Budapeszcie, Europejskiemu Instytutowi Technologicznemu - nowoczesnemu ośrodkowi generującemu rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Instytut funkcjonuje na zasadzie sieci współpracujących ze sobą tzw. Wspólnot Wiedzy i Innowacji. Jego zadaniem jest powołanie sześciu Węzłów Wiedzy i Innowacji, specjalizujących się w określonych dziedzinach badawczych. Uniwersytet Śląski uczestniczy w pracach międzynarodowego konsorcjum InnoEnergy, koordynowanego przez niemiecką uczelnię Karlsruhe Institute of Technology. Prorektor Kowalczyk mówi, o zadaniach naszej uczelni, która wchodzi w skład jego konsorcjum.

21 stycznia na Wydziale Teologicznym, w ramach projektu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Rok Kultury Niezależnej, odbyła się sesja popularnonaukowa „Kościół a kultura niezależna w latach 80.”. Jej organizatorami byli: katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Archidiecezjalne oraz Biblioteka Teologiczna UŚ. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, będącym relacją z panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział artyści i naukowcy, tworzący w tamtych czasach kulturę niezależną na Śląsku.

W tym numerze zamieszczamy również teksty wspomnieniowe poświęcone zmarłemu niedawno pracownikowi Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ śp. Prof. Arturowi Starczewskiemu. O jego życiu, pracy i zaangażowaniu w rozwój Wydziału oraz życzliwym stosunku do całej społeczności akademickiej wspominają jego koledzy, współpracownicy i byli studenci. Również redakcja „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” współpracowała z Panem Profesorem, dlatego wiadomość o Jego odejściu przeżyliśmy osobiście. Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.