Odszedł Artysta prof. Artur Starczewski (1935-2010)

Grafika - tytuł nieznany (prawdopodobnie „Czas”)
Grafika - tytuł nieznany (prawdopodobnie „Czas”)

Plakat „Katyń” (2005)
Plakat „Katyń” (2005)

Grafika „Struktura otwarta”
Grafika „Struktura otwarta”

Plakat Grafika „Struktura otwarta” „Razem!” (2008)
Plakat Grafika „Struktura otwarta” „Razem!” (2008)

Plakat „The end” (1980 lub 1989). Źródła wskazują dwie różne daty powstania - wg publikacji Artur Starczewski. Plakat, grafika jest to rok 1980, wg Śląskiej szkoły jest to rok 1989
Plakat „The end” (1980 lub 1989). Źródła wskazują dwie różne daty powstania - wg publikacji Artur Starczewski. Plakat, grafika jest to rok 1980, wg Śląskiej szkoły jest to rok 1989