Kronika Uniwersytetu Śląskiego


SPOTKANIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII ORGANIZACJI

28 stycznia na Uniwersytecie Śląskim odbyło się spotkanie członków, założycieli i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Jego celem było przyjęcie planu zadań na najbliższy czas i określenie zasad współpracy w zakresie realizowania statutowych zadań. Zebranie odbyło się pod egidą prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbary Kożusznik. Stowarzyszenie jest jednostką zajmującą się popularyzacją zastosowań psychologii pracy i organizacji w praktyce, szczególnie w obszarze zarządzania. Ponadto podejmuje działania na rzecz transferu osiągnięć psychologii pracy i organizacji do gospodarki.
 

WYRÓŻNIONO STUDENCKI PROJEKT PRZEBUDOWY UL. BANKOWEJ
1 lutego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs na najlepszy studencki projekt przebudowy ulicy Bankowej w Katowicach. W komisji zasiedli: prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik (przewodnicząca), kierownik Katedry Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej Wydziału Artystycznego prof. zw. Małgorzata Łuszczak, dyrektor Gabinetu Rektora dr Agnieszka Skołucka, przewodniczący URSS UŚ Jacek Szymik-Kozaczko oraz przedstawiciele samorządu: Przemysław Grzonka i Michał Brol. Na konkurs wpłynęło 5 prac. Jury doceniło pracę Witolda Staworzyńskiego, studenta III roku socjologii i II roku zarządzania UŚ. Zwycięski projekt został następnie przedstawiony JM Rektorowi UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi oraz prezydentowi Katowic Piotrowi Uszokowi, jako propozycja do wykorzystania w planach inwestycyjnych miasta. Nagrodą w konkursie był wyjazd na Campus Zimowy w Białym Dunajcu, organizowany przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIECI SKOŃCZYŁ PIERWSZY SEMESTR DZIAŁALNOŚCI

6 lutego zakończył się pierwszy semestr działalności Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Łącznie do grup: Odkrywców, Poszukiwaczy i Młodych Naukowców należało 490 małych żaków. Powołana 1 czerwca 2009 r. jednostka dydaktyczna UŚ od początku istnienia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uniwersytet Śląski Dzieci budzi pasje naukowe wśród najmłodszych. Ostatnie zajęcia dla studentów UŚD miały miejsce w Instytucie Fizyki. Odkrywcom dr Andrzej Boczarowski (na zdj.) opowiadał o początkach wszechświata, a Poszukiwacze dowiedzieli się, jak powstał człowiek. Natomiast Młodych Naukowców dr Andrzej Kędziorski zabrał w świat „sekretów widzenia”, próbując m.in. wpłynąć siłą woli na ruch obserwowanego obiektu. Kolejne wykłady dla wszystkich grup wiekowych odbędą się 6 marca.

INAUGURACJA ADAPTACYJNEGO KURSU DLA STUDENTÓW PROGRAMU ERASMUS
8 lutego na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbyła się uroczysta inauguracja intensywnego adaptacyjnego kursu języka polskiego dla studentów z Unii Europejskiej i krajów kandydujących do UE. Został on zorganizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ na zlecenie Biura Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą UŚ. Uczestnikami kursu byli młodzi ludzie z Europy, którzy w lutym rozpoczęli studia na naszej uczelni. Przez tydzień kilkunastu studentów z Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji i Węgier poznawało Katowice, polską kulturę, a przede wszystkim język.

WYKŁAD MARKA WAISTALLA

8 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbył się wykład Marka Waistalla (na zdj.) pt.: „The Future of Business English or English for Business”. Seminarium dotyczyło perspektyw rozwoju Business English, związanych z czynnikami demograficznymi, ekonomicznymi, programami edukacyjnymi oraz potrzebami organizacji. Prelegent podjął się próby określenia kierunków zmian i ich wpływu zarówno na Business jak i English. Wykład skierowany był do społeczności akademickiej oraz nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Mark Waistall jest partnerem w grupie Accent International, zajmującej się szkoleniami dla korporacji, klientów biznesowych i indywidualnych. Ma tytuł licencjata z biochemii, magistra w zakresie lingwistyki stosowanej, ukończył studia podyplomowe z nauczania języka angielskiego, jest m.in. członkiem Komisji Akredytacyjnej przy British Council oraz zasiada w komisji przeprowadzającej egzaminy kończące się uzyskaniem Certyfikatu Nauczania Business English. Został wybrany na członka Królewskiego Towarzystwa Humanistycznego.

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS FIZYCZNY
Już po raz drugi Instytut Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ zaprosił do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Fizyka się liczy”. Akcja ta jest dobrym testem wiedzy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych z zakresu podstawowego i przygotowaniem do studiów w zakresie fizyki oraz nauk jej pokrewnych na uniwersytetach i politechnikach. Pierwsza część konkursu odbyła się 9 lutego w auli im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki. II część - finał - odbędzie się w tym samym miejscu 3 marca. Finaliści otrzymają medale, dyplomy i nagrody, zaś laureaci wyjadą do ośrodka naukowego CERN w Szwajcarii.

PIERWSZY BAL STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
12 lutego w nowej hali Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach odbył się pierwszy bal studentów Uniwersytetu Śląskiego. Impreza została przygotowana przez Samorząd Studencki UŚ. Do jej zorganizowania pomysłodawców skłoniły słynne na całym Uniwersytecie Śląskim, a także poza nim, bale studentów socjologii, politologii, historii i innych kierunków.

MIĘDZY EUROPĄ A ROSJĄ. UKRAINA W POSZUKIWANIU POLITYCZNEJ TOŻSAMOŚCI
17 lutego w auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ członkowie Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego zorganizowali konferencję „Między Europą a Rosją. Ukraina w poszukiwaniu politycznej tożsamości”. Celem dyskusji było omówienie wyników wyborów prezydenckich na Ukrainie oraz ich konsekwencje dla Polski, a także reszty Europy. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. europoseł Paweł Kowal, który był przewodniczącym obserwatorów z ramienia UE podczas wyborów na Ukrainie.

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KONSORCJUM TWORZĄCEGO NAJWIĘKSZY PROJEKT INFORMATYCZNY WDRAŻANY W POLSKICH OŚRODKACH AKADEMICKICH

W porozumieniu z wiodącymi krajowymi uczelniami, Uniwersytet Śląski realizuje jeden z największych projektów informatycznych, wdrażanych w polskich ośrodkach akademickich „Zintegrowany Informatyczny System Wspomagania Zarządzania w Uniwersytecie Śląskim”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 23 lutego w auli K. Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się spotkanie przedstawicieli konsorcjum. Udział w nim wzięli m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor UŚ ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor UJ ds. rozwoju prof. dr hab. Piotr Tworzewski. Całkowita wartość projektu wynosi 8.389.540,13 zł, zaś dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 sięga 5.970.322,96 zł. Realizacja projektu „Zintegrowany Informatyczny System Wspomagania Zarządzania w Uniwersytecie Śląskim – Etap I” pozwoliła na wdrożenie nowoczesnego systemu klasy ERP oraz systemu kontroli wydruków, programów ściśle ze sobą współpracujących i stanowiących zintegrowany system zarządzania Uniwersytetem Śląskim.

WERONIKA BILSKA NOMINOWANA DO NAGRODY KULTURALNEJ WARTO
Weronika Bilska, studentka Wydziału Radia i Telewizji UŚ, otrzymała nominację do nagrody kulturalnej „Gazety Wyborczej Wrocław” wARTo w kategorii film. Nagroda dla młodych twórców jest przyznawana w pięciu kategoriach: teatr, muzyka, film, plastyka i literatura. W klasyfikacji „film” do miana najlepszych pretendują nie tylko różnorodne gatunkowo dzieła, ale również ich twórcy. Kandydatura Weroniki Bilskiej, operatora filmowego, jest jedną z pięciu wytypowanych do tego wyróżnienia. Pochodząca z Wrocławia studentka Wydziału Radia i Telewizji ma już na swoim koncie niemałe sukcesy. W ubiegłym roku została laureatką Złotej Kijanki, studenckiej nagrody festiwalu Plus Camerimage 2009. Walory nagrodzonego obrazu – „Brzydkie słowa” – doceniono nie tylko w konkursie etiud studenckich, film otrzymał także nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich.


 

Autorzy: Redakcja
Fotografie: Agnieszka Sikora, Agnieszka Szymala