Lista pracowników Uniwersytetu Śląskiego wyróżnionych nagrodą JM Rektora w 2009 r.

 

NAGRODY ZESPOŁOWE

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Prof. zw. dr hab. Mirosław MAŁUSZYŃSKI
Prof. UŚ dr hab. Małgorzata GAJ
Prof. zw. dr hab. Iwona SZAREJKO
Dr Justyna GUZY-WRÓBELSKA
Dr Agnieszka JANIAK
Dr Mirosław KWAŚNIEWSKI
Dr Magdalena ROST
Dr Izabela POPRAWA
Dr hab. Piotr ŚWIĄTEK
Prof. dr hab. Jerzy KLAG
Prof. dr hab. Paweł MIGULA
Dr Maria AUGUSTYNIAK
Dr Agnieszka BABCZYŃSKA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Prof. UŚ dr hab. Edward RÓŻYCKI
Dr Jolanta GWIOŹDZIK

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII
Dr Izabela JENDRZEJEWSKA
Dr Ewa MACIĄŻEK
Prof. dr hab. Grażyna CHEŁKOWSKA
Dr Krzysztof ĆWIKIEL
Prof. UŚ dr hab. Bogusław FUGIEL
Dr Adam GUZIK
Dr Jan HEIMANN
Prof. zw. dr hab. Sylwester RZOSKA
Prof. dr hab. Ewa TALIK
Dr hab. Krzysztof WÓJCIK
Dr hab. Roman WRZALIK

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
Prof. zw. dr hab. Adam IDZIAK
Prof. zw. dr hab. inż. Wacław ZUBEREK
Prof. UŚ dr hab. Łukasz KARWOWSKI
Dr Leszek MARYNOWSKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
Dr Beata DYRDA
Dr Sabina KOCZOŃ-ZUREK
Dr Irena PRZYBYLSKA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Prof. dr hab. Tadeusz WIDŁA
Dr Michał GRAMATYKA
Dr Marek LEŚNIAK
Dr Marek STAŃKO
Dr Dorota ŁOBOS-KOTOWSKA
Dr Joanna JAGODA

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH
Prof. UŚ dr hab. Józef LELĄTKO
Dr Tomasz GORYCZKA
Dr Aneta HANC

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
ks. prof. dr hab. Jerzy MYSZOR
ks. dr hab. Artur MALINA

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
Mgr Katarzyna HANDZLIK-BĄK
Adi I st. Małgorzata SKAŁUBA-KRENTOWICZ

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
Mgr Bogusław NOWAK
Mgr Zdzisław CIUK
Mgr Marta BUSZKO-KAMIŃSKA
Mgr Gabriela MAMET
Mgr Agata MATUGA
Mgr Katarzyna KISZKA
Mgr Małgorzata GĘPKA
Mgr Elżbieta DĄBROWSKA-SEWERYN
Mgr Liliana KAŁAFATIUK
Mgr Agata ADAMCZYK-GZARA
Mgr Jerzy GZARA
Mgr Agata CIENCIAŁA
Mgr Anna MACHURA-SZCZERBA
Mgr Marzena TATARA
Mgr Anna KLUCZKA
Mgr Bogumiła BOBER
Mgr Iwona MROZIŃSKA
Mgr Lucyna NIEDOBECKA
Mgr Katarzyna BANAŚ-SIERADZKA
Mgr Teresa PAWŁOWSKA
Mgr Katarzyna RADZIĘDA
Mgr Maria SKRZYPEK
Mgr Krystian LUBINA
Mgr Marzena MACIEJKO

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Mgr Aleksander FANGOR
Mgr Adam SUCHAŃSKI
Mgr Adam GÓRNIK
Mgr Teresa PECOLD
Mgr Beata MACHULEC
Mgr Witold SZTOLER
Mgr Eugenia LUKASEK
Mgr Witold WRÓBLEWSKI
Mgr Michał KRZAK
Mgr Katarzyna OSTROWSKA

STUDIUM INTENSYWNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Mgr Aleksandra GELNER
Mgr Bożena PAWŁOWSKA

NAGRODY INDYWIDUALNE

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Dr hab. Dorota KWIATKOWSKA
Dr Karina WIECZOREK
Dr Bożena KOLANO
Dr Anna LABOCHA-PAWŁOWSKA
Dr Agnieszka BURIAN
Dr hab. Mirosław NAKONIECZNY
Prof. UŚ dr hab. Zofia PIOTROWSKA-SEGET
Prof. zw. dr hab. Iwona SZAREJKO
Prof. UŚ dr hab. Ryszard CIEPAŁ
Prof. UŚ dr hab. Małgorzata
Prof. UŚ dr hab. Ewa KURCZYŃSKA
Prof. UŚ dr hab. Zofia PIOTROWSKA-SEGET
Dr hab. Robert HASTEROK
Dr hab. Barbara TOKARSKA-GUZIK

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Prof. dr hab. Jacek LYSZCZYNA
Prof. dr hab. Dariusz ROTT
Prof. dr hab. Ewa WĄCHOCKA
Prof. dr hab. Małgorzata KITA
Prof. dr hab. Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK
Prof. dr hab. Zygmunt MIELCZAREK
Prof. dr hab. Ludwig SELIMSKI
Prof. zw. dr hab. Andrzej GWÓŹDŹ
Dr hab. Joanna SOBCZYK
Prof. UŚ dr hab. Krzysztof JAROSZ
Dr hab. Teresa WILKOŃ
Dr hab. Anna SITKO
Dr hab. Małgorzata NITKA
Dr hab. Leszek DRONG
Dr hab. Iwona LOEWE
Dr hab. Magdalena PASTUCH
Dr hab. Aleksandra JANOWSKA
Prof. UŚ dr hab. Adam DZIADEK
Dr Danuta KRZYŻYK
Dr Artur KIJAK
Dr Paweł JĘDRZEJKO
Dr hab. Mariola JARCZYK
Dr Aleksandra CHRUPAŁA
Dr Aleksandra ŻŁOBIŃSKA-NOWAK
Dr Grzegorz MARKOWSKI
Dr Tomasz NOWAK
Dr Agnieszka JAWÓR
Dr Marek PACUKIEWICZ
Dr Małgorzata KĄDZIELA
Prof. dr hab. Stefan ZABIEROWSKI
Prof. UŚ dr hab. Rafał MOLENCKI
Prof. zw. dr hab. Marian KISIEL
Prof. UŚ dr hab. Halina WIDŁA
Prof. zw. dr hab. Janusz ARABSKI
Prof. UŚ dr hab. Teresa PYZIK
Dr hab. Krzysztof UNIŁOWSKI
Dr Cecylia TATOJ
Prof. UŚ dr hab. Jacek WARCHALA
Prof. dr hab. Jadwiga STAWNICKA
Prof. zw. dr hab. Wojciech KALAGA
Prof. dr hab. Elżbieta GONDEK
Prof. zw. dr hab. Krzysztof KŁOSIŃSKI
Prof. UŚ dr hab. Bogdan ZELER
Prof. UŚ dr hab. Ewa MICZKA
Prof. UŚ dr hab. Andrzej ŁYDA
Dr hab. Maria CICHOŃSKA
Prof. dr hab. Henryk FONTAŃSKI
Prof. dr hab. Grażyna SZEWCZYK
Prof. UŚ dr hab. Tadeusz ALEKSANDROWICZ
Prof. zw. dr hab. Tadeusz SŁAWEK
Prof. UŚ dr hab. Helena SYNOWIEC
Dr hab. Danuta OPACKA-WALASEK
Dr hab. Aldona SKUDRZYK
Dr Zbigniew KADŁUBEK
Dr Ewa OGŁOZA
Prof. zw. dr hab. Renarda OCIECZEK

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII
Prof. dr hab. Beata WALCZAK
Dr Michał DASZYKOWSKI
Dr hab. Maria JAWORSKA
Dr hab. Barbara MACHURA
Prof. UŚ dr hab. inż. Wiesław SUŁKOWSKI
Dr Monika MUSIAŁ
Dr Marzena DZIDA
Dr Ewa MALICKA
Dr Rafał SITKO
Prof. zw. dr hab. Jarosław POLAŃSKI
Prof. dr hab. Zygmunt GBURSKI
Prof. dr hab. Jacek SZADE
Prof. dr hab. Wiktor ZIPPER
Prof. dr hab. Marek ZRAŁEK
Dr hab. Marek BIESIADA
Dr hab. Antoni KANIA
Prof. UŚ dr hab. Marian PALUCH
Dr Jerzy DAJKA
Dr Andrzej MOLAK
Dr Seweryn MIGA
Dr Sebastian PAWLUS
Dr Antoni WINIARSKI
Prof. dr hab. Zygfryd KOMINEK
Dr Michał BACZYŃSKI
Dr hab. Wojciech DZIK
Dr hab. Henryk GACKI
Dr Rafał KAPICA
Dr Janusz MORAWIEC
Prof. zw. dr hab. Stanisław KUCHARSKI
Prof. zw. dr hab. Piotr KUŚ
Prof. dr hab. Grażyna CHEŁKOWSKA
Prof. zw. dr hab. Jerzy ZIOŁO
Prof. zw. dr hab. Marek ZRAŁEK
Dr Jerzy JAROSZ
Prof. dr hab. Jerzy WARCZEWSKI
Prof. UŚ dr hab. Maciej SABLIK
Dr hab. Alfred CZOGAŁA
Dr hab. Roman BADORA
Dr Justyna SIKORSKA
Dr Marta TYRAN-KAMIŃSKA

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI                                                                                                             Dr hab. Ireneusz MALIK
Dr hab. Irina GAŁUSKINA
Dr Jerzy CABAŁA
Dr Zbigniew MAŁOLEPSZY
Dr Wojciech DOBIŃSKI
Dr Michał ZATOŃ
Dr Damian ABSALON
Prof. UŚ dr hab. Andrzej KOWALCZYK
Prof. zw. dr hab. Adam IDZIAK
Prof. zw. dr hab. inż. Wacław ZUBEREK
Prof. zw. dr hab. Janusz JANECZEK
Dr Andrzej TYC
Prof. zw. dr hab. Andrzej T. JANKOWSKI
Prof. UŚ dr hab. Maria Z. PULINA
Dr Włodzimierz ŁAPOT
Dr Jolanta BURDA
Dr Mariusz SALOMON

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Prof. dr hab. Andrzej J. NORAS
Dr hab. Krzysztof PAWŁOWSKI
Dr hab. Krzysztof SZYMANEK
Dr hab. Hanna WOJTCZAK
Prof. dr hab. Dariusz KUBOK
Prof. zw. dr hab. Ryszard KACZMAREK
Dr hab. Antoni BARCIAK
Prof. UŚ dr hab. Ryszard SKOWRON
Dr hab. Dariusz NAWROT
Dr Adam KRAWCZYK
Dr Iwona PIETRZYK
Prof. UŚ dr hab. Sylwester WRÓBEL
Dr hab. Stanisław MICHALCZYK
Prof. UŚ dr hab. Marek BARAŃSKI
Dr hab. Marian GIERULA
Dr Mariusz KOLCZYŃSKI
Dr hab. Ewa BUDZYŃSKA
Dr hab. Krzysztof CZEKAJ
Dr Krzysztof BIERWIACZONEK
Dr Witold MANDRYSZ
Dr Robert PYKA
Dr Mariola SUŁKOWSKA
Prof. zw. dr hab. Wiesław KACZANOWICZ
Dr Barbara KALINOWSKA-WÓJCIK
Dr Robert RADEK
Dr Małgorzata TYRYBON

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
Dr hab. Ewa JAROSZ
Dr hab. Mirosław KISIEL
Prof. UŚ dr hab. Ewa SYREK
Dr Ewa WYSOCKA
Dr Anna KURZEJA
Dr Joanna BULSKA
Dr Alicja GAŁĄZKA
Dr Tomasz HUK
Dr Urszula TABOR
Dr Marek WALANCIK
Dr Leszek WIECZOREK
Dr Elżbieta TURSKA
Dr Irena PILCH
Prof. dr hab. Barbara KOŻUSZNIK
Dr hab. Zbigniew SPENDEL
Prof. dr hab. Andrzej RADZIEWICZ-WINNICKI
Prof. dr hab. Marek TOKARZ
Prof. UŚ dr hab. Małgorzata GÓRNIK-DUROSE
Dr hab. Eugenia MANDAL

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Prof. dr hab. Ryszard MIKOSZ
Dr hab. Jacek GÓRECKI
Dr Anna CHORĄŻEWSKA
Prof. UŚ dr hab. Barbara MIKOŁAJCZYK
Prof. UŚ dr hab. Czesław MARTYSZ
Prof. UŚ dr hab. Zygmunt TOBOR
Prof. zw. dr hab. Maksymilian PAZDAN
Prof. zw. dr hab. Stanisława KALUS
Prof. UŚ dr hab. Andrzej MATAN
Dr Monika JAGIELSKA
Dr Michał KANIA
Prof. UŚ dr hab. Lidia ZACHARKO
Dr Sławomir TKACZ
Prof. UŚ dr hab. Teresa DUKIET-NAGÓRSKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH
Prof. zw. dr hab. inż. Alicja WAKULICZ-DEJA
Prof. UŚ dr hab. Władysław SKONECZNY
Dr hab. Danuta STRÓŻ
Dr Agata LISIŃSKA-CZEKAJ
Dr hab. Marian KUPKA
Dr Marcin BINKOWSKI
Dr Radosław ZACHARIASZ
Dr Aleksander LAMŻA
Dr Agnieszka LISOWSKA
Dr Beata ZIELOSKO
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz ŁĄGIEWKA
Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej STOLARZEWICZ
Prof. UŚ dr hab. Jan ILCZUK
Prof. dr hab. Józef RASEK
Dr Sebastian STACH
Dr inż. Maciej BARGIELSKI

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Ks. prof. dr hab. Wincenty MYSZOR
Ks. prof. dr hab. Jan GÓRSKI
Ks. prof. dr hab. Jan SŁOMKA
Ks. prof. UŚ. dr hab. Andrzej ŻĄDŁO

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
Prof. Witold JACYKÓW
Dr Bogumiła MIKA
Prof. dr hab. Krystyna TUREK
Prof. UŚ z przew. kw. II st. Wiesław CIENCIAŁA
Dr Izabela ZIELECKA-PANEK
Dr Adam CZECH
Adi. Krzysztof DADAK
Adi. Jarosław SKUTNIK
Dr hab. Tomasz SPALIŃSKI
Prof. UŚ dr hab. Waldemar SUTRYK
Adi. Anna MIECH
Dr Aldona ŚLUSARZ
Mgr Piotr CIRBUS
Dr Małgorzata MIŚKA

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
Dr hab. Zenon GAJDZICA
Dr hab. Ewa OGRODZKA-MAZUR
Dr hab. Urszula SZUŚCIK
Dr hab. Alina SZCZUREK-BORUTA
Dr hab. Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA
Prof. dr hab. Halina RUSEK
Prof. zw. dr hab. Katarzyna OLBRYCHT
Prof. dr hab. Wiesława KORZENIOWSKA
Dr Jadwiga GAZDA
Dr Wojciech MORSZCZYŃSKI
Dr Anna DROŻDŻ
Dr Anna GAJDZICA
Dr Grzegorz ODOJ

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI
Prof. UŚ dr hab. Krystyna DOKTOROWICZ
Dr Michał ROSA
Dr Maciej PIEPRZYCA
Dr Ernest WILDE

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
Mgr Joanna JAKUBIEC-BONTKO
Mgr Barbara SIELAŃCZYK
Mgr Ryszard KALAMARZ

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Mgr Piotr NOWAK

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
Mgr Maria KYCLER

SZKOŁA ZARZĄDZANIA
Dr Andrzej WILCZYŃSKI
Dr Anna WZIĄTEK-STAŚKO