IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

HOMO NATURALIS

Pogłębienie rozumienia pojęcia zrównoważonego rozwoju w różnych aspektach oraz ukazanie jego związku z jakością życia, umożliwiła trwająca od 21 do 23 maja IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa HOMO NATURALIS – przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego. Jej organizatorami były koła naukowe działające w Uniwersytecie Śląskim, wspierane przez swoich opiekunów naukowych, partnerami – miasto i gmina Siewierz, firma Vattenfall Poland oraz „Zajazd Leśny” w Siewierzu. W trzecim, ostatnim dniu konferencji odbyły się warsztaty w terenie, prowadzone przez dr. hab. Adama Rostańskiego. 21 maja w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego można było wysłuchać wystąpień naukowców. Wskazywano na związki między rozwojem zrównoważonym a rozwojem lokalnym, pojawiły się tematy biologiczne, a także urbanistyczne – przedstawiony został projekt architektoniczny eko-miasteczka Siewierz, realizowany przez TUP Property S.A.

Od lewej: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, Agnieszka Skorupa (KN Meritum), dr hab. Piotr Skubała (Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ)
Od lewej: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, Agnieszka Skorupa (KN Meritum), dr hab. Piotr Skubała (Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ)

– Takie konferencje jak HOMO NATURALIS stanowią wyśmienitą okazję do dyskusji o trudnych sprawach dotyczących przyszłości ludzkości. Jest to istotne, gdyż świadomość uzależnienia ludzi od przyrody, funkcji spełnianych przez przyrodę wciąż pozostaje niewystarczająca – podkreślił prof. dr hab. Piotr Skubała, przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji, na co dzień wykładowca w Katedrze Ekologii UŚ.

Popularyzacji wiedzy o zrównoważonym rozwoju oraz ekologii służył konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Zaproponowano dwie kategorie konkursowe: projekt praktyczny, którego istotą było dostrzeżenie problemu w swoim otoczeniu i próba znalezienia jego rozwiązań oraz esej pozwalający na zaprezentowanie konkretnego tematu a także własnego stanowiska. Zwycięzcy wraz z nauczycielami zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się w pierwszym dniu konferencji. Wieczorem naukowcy i studenci z ośrodków akademickich z Katowic, Krakowa, Opola, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia oraz goście z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki udali się do „Zajazdu Leśnego” w Siewierzu.

W drugim dniu konferencji gości zgromadzonych w sali konferencyjnej tego ośrodka powitał burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś, który omówił działania proekologiczne prowadzone na terenie miasta. Dzień wypełniły prezentacje oraz dyskusje studentów z kół naukowych. W rywalizacji na najlepsze wystąpienie wygrała praca Dawida Piegzy, Michała Słoty i Krzysztofa Sokoła, reprezentujących Koło „Planeta” z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ pt. „Rola multimedialnych form przekazu w edukacji ekologicznej”.

- Prelegenci stosują w pracy z dziećmi formy praktyczne, w tym laboratoryjne, uzupełnione wykorzystaniem najnowocześniejszych zdobyczy techniki informatycznej – uzasadniał ten wybór prof. P. Skubała.

- Zapał, z jakim młodzi ludzie podejmowali dyskusje na mało atrakcyjne dla współczesnej młodzieży tematy jest niezwykle budujący – przyznała Agnieszka Skorupa, studentka psychologii, główna organizatorka wydarzenia, które było okazją do spotkania przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Jan Smutek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zwrócił uwagę na to, że psychologia czy filozofia też mogą coś wnieść do tematu zrównoważonego rozwoju. Yarosław Ilczyszyn z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki również docenił współpracę dyscyplin na rzecz wspólnego obszaru zainteresowań. – Przyroda jest całością i tak powinna być rozpatrywana. – powiedział za zakończenie.

Autorzy: Michał Brol
Fotografie: Szymon Nawrat