Śp. doc. dr hab. Anny Bluszcz i Śp. prof. zw. dr hab. Teresy Borowskiej

Nekrologi

Z wielkim bólem i smutkiem

oraz w poczuciu niepowetowanej dla świata nauki straty
26 sierpnia 2009 roku
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
doc. dr hab. Anny Bluszcz

nauczyciela akademickiego i filologa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
od 1973 roku pracownika Uniwersytetu Śląskiego,
zatrudnionego w Zakładzie Językoznawstwa Zachodniosłowiańskiego
w Instytucie Filologii Słowiańskiej w Sosnowcu.

W 1973 roku Pani Docent ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w 1981 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych
a w 1989 roku habilitowała się.

Była wychowawcą wielu pokoleń polskich slawistów.
Autorka licznych publikacji,
ceniona jako nauczyciel akademicki, językoznawca oraz slawista.
Pełniła funkcję kierownika w Zakładzie Językoznawstwa Zachodniosłowiańskiego.
Dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność wobec drugich
oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pani Docent osobę powszechnie lubianą
i szanowaną. Dla swoich uczniów na zawsze pozostanie wzorem.
W osobie Pani Docent utraciliśmy wybitnego specjalistę językoznawstwa zachodniosłowiańskiego.
Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pani Docent,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu
składają

Senat oraz Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

 

Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty dla świata nauki
3 września 2009 roku
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
prof. zw. dr hab. Teresy Borowskiej

pedagoga i nauczyciela akademickiego
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
od 2004 roku kierownika Katedry Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki.

Pani Profesor była absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Studia ukończyła w 1969 roku, a w 1976 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych,
habilitowała się w 1987 roku. Tytuł profesora otrzymała w 1999 roku.

Była wybitną specjalistką z zakresu teorii wychowania i pedagogiki specjalnej.
Zajmowała się problematyką jakości egzystencjonalnych dzieci i młodzieży,
emocjami, zagadnieniami aksjologicznymi,
zagrożeniami funkcjonowania współczesnej młodzieży,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.

Autorka wielu rozpraw, studiów i artykułów naukowych, laureatka nagrody PAN.
Wielokrotnie honorowana odznaczeniami państwowymi i resortowymi,
m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Znakomity dydaktyk, wychowawca młodzieży,
osoba lubiana i szanowana przez studentów oraz współpracowników.

Profesor Teresa Borowska była członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
Polskiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
oraz członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Forum Oświatowego”.

Pani Profesor odeszła od nas przedwcześnie,
w pełni sił twórczych i koncepcji badawczych.
Cechowała Ją wysoka erudycja i autorytet w polskim środowisku naukowym.
Była wychowawcą wielu pokoleń pedagogów, dlatego nauka polska,
w tym środowisko akademickie Uniwersytetu Śląskiego,
poniosły niepowetowaną stratę.
Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pani Profesor,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Senat oraz Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz cała społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach