Modernizacja Roku 2008

W ogólnopolskim konkursie otwartym „Modernizacja Roku 2008”, organizowanym pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Generalnego Konserwatora Zabytków, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytutu Badań Dróg i Mostów finalistą konkursu (wyróżnienie w kategorii elewacje zabytkowe) został obiekt „Termomodernizacja budynku Wydziału Filologicznego w Katowicach” (inwestor Uniwersytet Śląski).

Budynek przy placu Sejmu Śląskiego został zaprojektowany w 1936 roku jako obiekt administracyjny. Wybudowany w 1938 r. był siedzibą urzędów państwowych. W czasie okupacji gmach pełnił funkcję Prezydium Policji. Po wojnie został przejęty przez partię komunistyczną i funkcjonował jako Komitet Wojewódzki PZPR. W 1990 r. budynek przekazano władzom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i przeznaczono na siedzibę Wydziału Filologicznego. W trakcie remontu wymieniono kamienną okładzinę elewacji, wykonaną z piaskowca. Renowacji poddano stolarkę głównych drzwi wejściowych do budynku, zainstalowano nowy system ciepłowniczy, wymieniono okna. Prace miały na celu nie tylko przywrócenie budynkowi dawnej świetności, ale także podwyższenie jego standardu. Termomodernizację budynku przeprowadzono w 2008 roku ze środków Uniwersytetu Śląskiego oraz z dofinansowania Urzędu Miasta Katowice i WFOŚiGW w Katowicach. Wykonawcą była firma “DAN-POL” S.J. Marian Piechota.


Fotografie: Agnieszka Sikora