Kronika Uniwersytecka - październik 2009

DELEGACJA Z NEAPOLU

Od 27 czerwca do 1 lipca Uniwersytet Śląski gościł delegację z Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”. 29 czerwca odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli m.in.: prof. Rosalba Guerini i Umberto Cinque z Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” oraz JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, koordynator współpracy z uniwersytetem w Neapolu prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń, dr hab. Teresa Wilkoń, pełnomocnik rektora ds. nauczania na odległość prof. dr hab. Halina Widła, koordynująca realizację kursu języka włoskiego metodą e-learningu na UŚ dr Joanna Janusz.

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM W KOSZYCACH

6 lipca w Uniwersytecie Śląskim podpisano porozumienie o współpracy naukowo-badawczej z Uniwersytetem Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach na Słowacji. Zostało ono zainicjowane przez Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych, który od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem z Koszyc. Pokłosiem tego działania są m.in.: wspólne publikacje, wymiana pracowników i studentów oraz udział w konferencjach.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ VEOLIA WODA

17 lipca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a firmą Veolia Woda sp. z o.o. Jej celem jest m.in.: wspólne propagowanie osiągnięć badawczo-naukowych, organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, kursów i szkoleń oraz współdziałanie w zakresie zatrudniania absolwentów i realizacji praktyk studenckich.

XIX LETNIA SZKOŁA JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ

31 lipca odbyła się inauguracja XIX letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej oraz XVII warsztatów polonistycznych. W tym roku wzięło w nich udział 200 studentów z ponad 30 krajów (m.in.: z Japonii, Chin, Włoch, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Mongolii, Macedonii, Turcji, Kanady, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych). Wykład inauguracyjny pt. „Z czego Janek psom szył buty w Kordianie Słowackiego” wygłosiła prof. dr hab. Anna Opacka, otwierając jednocześnie cykl obchodów Roku Słowackiego.

PODPISANIE UMOWY Z GENERALNYM WYKONAWCĄ BUDOWY CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ

7 sierpnia w rektoracie UŚ podpisano umowę między Uniwersytetem Śląskim, Akademią Ekonomiczną i generalnym wykonawcą – Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A na budowę gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Obiekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013, a także z budżetu samorządu Województwa Śląskiego i Miasta Katowice.

JURAJSKIE REGIONALIA – CZŁOWIEK I PRZYRODA

29 sierpnia Wydział Nauk o Ziemi UŚ wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej oraz sołectwem Podlesice zaprosił na imprezę plenerową „Jurajskie regionalia – człowiek i przyroda” w Podlesicach (gmina Kroczyce). W programie znalazły się m.in.: osobliwości świata jurajskiej przyrody oraz sposoby jej czynnej ochrony na terenie ścieżki przyrodniczej w rezerwacie Góra Zborów, zaprezentowane przez pracowników naukowych Wydziału.

XXII MIĘDZYNARODOWY STUDENCKI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

29 sierpnia rozpoczął się XXII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, organizowany przez Uniwersytet Śląski oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” UŚ. W festiwalu wzięły udział zespoły z: Serbii, Indonezji, Syrii, Niemiec, Węgier, Włoch, Turcji, Rosji, Nepalu i Polski. Wystąpiły one na licznych koncertach plenerowych i korowodach w Katowicach, Żorach, Siemianowicach Śląskich, Cieszynie, Chorzowie, Sosnowcu, Łaziskach i na krakowskim Rynku. Festiwal zakończył się 6 września.

XXV OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI

Od 3 do 30 września Pracownia Dydaktyki Fizyki UŚ gościła młodzież szkolną na XXV Osobliwości Świata Fizyki. Wykłady z pokazami odbywały się w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki. Szczególnie uroczystym dniem był 21 września, kiedy obchodzono jubileusz tej imprezy. Wystąpili uczniowie Gimnazjum nr 6 w Tychach, wysłuchano koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej oraz wykładu „Światłem malowane” prof. zw. dr. hab. Jerzego Zioło. Podczas uroczystości JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i dr Jerzy Jarosz dokonali otwarcia wystawy „Large Hadron Collider – jak to działa?”.

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGII 2009

Od 16 do 18 września na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbywało się XIV sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii 2009”. Jego organizatorem był Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WNoZ oraz Państwowy Instytut Geologiczny. Tematyka sympozjum obejmowała m.in. problemy z zakresu: zagadnień prawno-organizacyjnych w hydrogeologii, metod badań hydrogeologicznych, rozpoznawania i dokumentowania zasobów wód podziemnych, genezy, składu chemicznego i modelowania hydrogeochemicznego, monitoringu wód podziemnych i prognozy zmian stanu wód podziemnych.

WIELKI ZDERZACZ HADRONÓW

Od 21 września do 7 października w Instytucie Fizyki UŚ można było zobaczyć wystawę poświęconą Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów. LHC to największe urządzenie badawcze zbudowane kiedykolwiek na Ziemi przez człowieka. Wystawę przygotowały polskie jednostki naukowe współpracujące z Międzynarodową Organizacją Badań Jądrowych CERN w Genewie: Politechnika Warszawska, Instytut Problemów Jądrowych, Instytut Fizyki Jądrowej, Uniwersytet Warszawski i inne. W Katowicach ekspozycję obsługiwali pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Śląskiego wraz z młodzieżą licealną.

Na wystawę składało się 16 stanowisk pokazowych i ekspozycyjnych, przybliżających prawa i zjawiska fizyczne wykorzystane do skonstruowania tego niezwykłego urządzenia.

ŚLĄSKA NOC NAUKOWCÓW

25 września odbyła się Śląska Noc Naukowców. Ta popularyzująca wiedzę impreza wymyślona została pięć lat temu przez Komisję Europejską. Od czterech lat regionalnej edycji patronuje Politechnika Śląska. W tym roku po raz pierwszy w organizowanie eksperymentów, pokazów, prelekcji i warsztatów włączyły się także Uniwersytet Śląski i Akademia Ekonomiczna. Niezwykle wydarzenia odbywały się jednocześnie w Gliwicach, Katowicach i Chorzowie. Naukowcy starali się udowodnić, że nauka jest nie tylko niezwykła i fascynująca ale także może łączyć ludzi. Ciekawym, a nawet szalonym eksperymentom i pokazom towarzyszyła spora dawka humoru, liczne konkursy oraz komentarze naukowców, reprezentujących różne dziedziny nauki.

OBCHODY 40-LECIA WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

28 i 29 września odbyła się sesja naukowa pt. „Wczoraj, dziś i jutro Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska”, która towarzyszyła obchodom 40-lecia Wydziału. Na korytarzach budynku przy ul. Bankowej 9 można było także obejrzeć wystawę fotograficzną „Migawki z życia Wydziału” oraz plakaty, których tematem były najnowsze wyniki badań pracowników.

INAUGURACJA XLII ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010

29 września w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się uroczysta inauguracja XLII roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Śląskim. Podczas uroczystości, tradycyjnie dokonano immatrykulacji studentów i doktorantów pierwszego roku. Wręczono tytułu Profesora Honorowego prof. zw. dr. hab. Włodzimierzowi Wójcikowi oraz nagrody „Pro Scientia et Arte” prof. zw. dr. hab. Jerzemu Zioło i prof. zw. dr. hab. Edwardowi Polańskiemu. Wykład inauguracyjny pt. „Ewolucja pojęcia ruchu od Arystotelesa do Davida Scotta” wygłosił prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło. Oprawę artystyczną zapełnił akademicki chór „Harmonia” z Cieszyna.