Kronika Uniwersytecka - Grudzień 2007

"Śląsk okiem naukowca" - wystawa

Od 15 października do 7 listopada. w holu głównym Biblioteki Śląskiej w Katowicach prezentowana była wystawa "Śląsk okiem naukowca", zrealizowana w ramach projektu "Nauka w obiektywie", przygotowanego przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem.

Srebrna "Harmonia"

20 października Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia" pod dyrekcją dr Izabeli Zieleckiej-Panek brał udział w III Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "Gaude Cantem" w Bielsku-Białej, nad którym honorowy patronat objął Wojciech Kilar. Zespół wywalczył Srebrny Dyplom.

Nie było to jedyne osiągnięcie akademickiej "Harmonii" w tym roku. W czerwcu chór z wziął udział w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "Święto PieśniÓ w Ołomuńcu (Czechy), gdzie swoje umiejętności zaprezentowało 150 chórów z całego świata. Akademicka "Harmonia" uzyskała tam Srebrny Medal i tylko jeden punkt dzielił naszych chórzystów od złota.

Śląska Kawiarnia Naukowa i partnerzy - spotkanie dla mediów

"Śląska Kawiarnia Naukowa - współpraca "National Geographic" i "National Geographic Traveler" z Uniwersytetem Śląskim" - to temat spotkania dla mediów, które odbyło się 22 października w Rondzie Sztuki. Uczestniczyli w nim: prof. dr hab. Barbara Kożusznik - prorektor ds. współpracy i promocji Uniwersytetu Śląskiego, Martyna Wojciechowska - redaktor naczelna "National Geographic Polska" i "National Geographic Traveler". W trakcie spotkania omówiona została idea komunikacji naukowej, w szczególności roli Śląskiej Kawiarni Naukowej.

11. Targi Książki w Krakowie

25 października, podczas 11. Targów Książki w Krakowie, na stoisku Wydawnictwa UŚ odbyło się spotkanie z profesorem Ryszardem Kaczmarkiem, połączone z prezentacją jego książki Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Publikacja została nominowana do Nagrody Głównej Konkursu im. Jana Długosza. Natomiast podczas spotkania pt. "Język na zakręcie" zaprezentowano książkę pod red. Katarzyny Wyrwas www.poradniajęzykowa.pl. Wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego publikacja, została nominowana w kategorii Najładniej Wydana Książka Academia 2007.

Wręczenie nagród 20. Biennale Plakatu Polskiego

26 października w Galerii BWA w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych w ramach 20. Biennale Plakatu Polskiego. Uniwersytet Śląski w Katowicach był fundatorem jednej z nich. Nagrodę Uniwersytetu otrzymał Mirosław Adamczyk z Poznania za plakat pt. "Posprzątane".

Wizyta wiceambasadora USA Kennetha Hillasa

29 października w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbył się wykład wiceambasadora Stanów Zjednoczonych Kennetha Hillasa pt. "Missile Defense and the Transatlantic Security Relationship". Ambasadorowi towarzyszyła konsul ds. prasy i kultury Susan Parker-Burns. Wykład skierowany był do studentów politologii, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych tematyką stosunków polsko-amerykańskich, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zainstalowania w Polsce tarczy antyrakietowej. Wykład poprzedziło spotkanie gości z władzami Uczelni.

Śląski Szmaragd 2007

31 października w kościele ewangelickim Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, w czasie centralnego nabożeństwa reformacyjnego odbyła się uroczystość wręczenia Śląskiego Szmaragdu 2007. W uroczystości uczestniczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali: prof. dr hab. Jan Harasimowicz z Wrocławia - wybitny historyk sztuki oraz znany sportowiec Adam Małysz z Wisły.

Śląski Szmaragd jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i wnosi znaczący wkład we współczesne procesy integracyjne naszego kontynentu. Kościół luterański na Śląsku pragnie tym wyróżnieniem docenić ludzi zaangażowanych w dzieło wznoszenia się ponad wszystkimi podziałami. W poprzednich latach laureatami byli: arcybiskup dr Damian Zimoń i prof. dr hab. Jerzy Buzek (2004 r.), prof. dr hab. Ewa Chojecka i redaktor Krzysztof Karwat (2005 r.), arcybiskup prof. Alfons Nossol i pisarz Jerzy Pilch (2006 r.).

Tytuł doktora honoris causa dla prof. Jerzego Stuhra

9 listopada w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Jerzemu Stuhrowi. Autorem laudacji był prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka, kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej Wydziału Filologicznego UŚ, recenzje przygotowali: prof. Jerzy Woźniak, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, prof. Mikołaj Grabowski z Państwowej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie oraz prof. zw. Krzysztof Zanussi.

I Festiwal Kultury Ekologicznej "ZIELONO MI"

Od 6 do 10 listopada w Kinoteatrze "RIALTO" odbył się I Festiwal Kultury Ekologicznej "ZIELONO MI", którego współorganizatorem było Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego.

Festiwal był adresowany do wszystkich zainteresowanych ekologią i ochroną środowiska. Wśród prezentowanych filmów znajdowały się wybitne i uznane dzieła, które rozwijają wrażliwość na otaczającą rzeczywistość, wprowadzają nas w świat piękna natury i odwołują się do takich wartości, jak szacunek dla innych istot, etyczna odpowiedzialność za nasz świat, a także zachwyt nad cudem życia. Celem Festiwalu było stworzenie okazji do rozmowy i refleksji na temat współczesnego świata, jego różnorodnych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. W programie Festiwalu znalazły się także: wykład popularno-naukowy, poczęstunek wegetariański, pokaz wideoklipów i spotów reklamowych poruszających problematykę ekologiczną, a także koncerty muzyczne zespołów Tombas i L.U.C & RAH.

Seminarium na temat reform w polskim szkolnictwie wyższym

9 listopada w Bielsku-Białej odbyło się seminarium na temat reform w polskim szkolnictwie wyższym w świetle tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (tzw. seminarium bolońskie).

Było to pierwsze z serii seminariów organizowanych przez Zespoły Ekspertów Bolońskich, powołanych przez krajowe władze odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe. Ich celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zmian zachodzących w europejskim szkolnictwie wyższym i wykorzystania ich do poprawy kondycji polskich szkół wyższych. Eksperci zaprosili do udziału w seminarium szczególnie tych przedstawicieli uczelni, którzy pełnią funkcje związane z organizacją procesu dydaktycznego oraz tych, którzy są włączeni w proces tworzenia programów studiów opartych o nowe standardy kształcenia.

XL Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości Jesień 2007

Od 10 do 11 listopada Wydział Nauk o Ziemi UŚ zorganizował kolejną - XL Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości. Była możliwość oglądania i zakupu kamieni szlachetnych, meteorytów, minerałów, skał, skamieniałości oraz wyrobów jubilerskich, książek o tematyce mineralogicznej, maszyn do obróbki minerałów i skał itp.

Dr Tomasz Kipka laureatem Taiwan International Poster Design Award 2007

Dr Tomasz Kipka, pracownik Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego (Instytut Sztuki, Katedra Projektowania Graficznego), został jednym z laureatów konkursu Taiwan International Poster Design Award 2007. Artysta za swój projekt zatytułowany Unification Makes Lack of Identity otrzymał nagrodę Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów (ICOGRADA).

Geotermalne pompy ciepła

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi UŚ - prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk oraz dr Zbigniew Małolepszy - wzięli udział w projekcie GROUNDHIT, finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Efektem ich pracy naukowej są geotermalne pompy ciepła. Prototypy tych innowacyjnych pomp zaprezentowano w Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

Festiwal Kultury Absurdalnej ABSURDALIA 2007

14-18 listopada Samorząd Studencki UŚ zaprosił na Festiwal Kultury Absurdalnej Absurdalia 2007. Odbył się m.in. przegląd teatralny, filmowy, muzyczny, wystawa prac plastycznych, wieczór poetycki. Festiwal miał charakter regionalny, był skierowany do mieszkańców województwa śląskiego i osób studiujących na Śląsku. Nadesłane prace wzięły udział w konkursie na najbardziej absurdalną sztukę teatralną, zdjęcie, film, wiersz, pracę plastyczną oraz utwór muzyczny. Wyróżnionym w swoich kategoriach wręczono statuetki Absurd roku 2007 oraz nagrody niespodzianki. Impreza była organizowana w ramach akcji społecznej "Mniej absurdu w polityce, więcej w sztuce!".

Dyplomy dla najlepszych absolwentów UŚ w roku 2006/2007

15 listopada w auli Kazimierza Lepszego odbyła się uroczystość rozdania dyplomów najlepszym absolwentom 2006/2007. To niezwykłe święto Śląskiej Alma Mater uświetnili swoją obecnością m.in.: rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek (absolwentka Uniwersytetu Śląskiego), przedstawiciele władz miast uniwersyteckich - wiceprezydent Katowic Krystyna Siejna, wiceprezydent Sosnowca Zbigniew Jaskiernia i prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik (również absolwent UŚ).

Ekumeniczna nagroda dla prof. UŚ Dariusza Rotta

Rada Diecezjalna Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jako Kapituła "Nagrody Róży LutraÓ przyznała tegoroczną "Honorową Nagrodę Róży Lutra" dr. hab. Dariuszowi Rottowi, profesorowi w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Nagroda jest najwyższym wyróżnieniem kościelnym przyznawanym jako wyraz uznania i wdzięczności chrześcijanom szczególnie zasłużonym na polu ekumenizmu. Dariusz Rott od kilkunastu lat prowadzi badania naukowe wielokulturowego piśmiennictwa dawnego Śląska, środowiska braci czeskich w Polsce w siedemnastym stuleciu, jest m.in. wydawcą kazań pastora Konrada Negiusa, autorem publikacji książkowych dotyczących Wawrzyńca Korwina i Piotra Wacheniusa. Od 2005 roku wspólnie z prof. Jackiem Lyszczyną redaguje "Słownik pisarzy śląskich".

Nagroda "Róża Lutra" ma formę medalu o średnicy 6 cm, który na rewersie zawiera napis "Róża Lutra" i płaskorzeźbę godła Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz umieszczony wokół krawędzi medalu napis "Nagroda Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP", zaś na awersie umieszczona jest płaskorzeźba z wizerunkiem Marcina Lutra i napisem wzdłuż krawędzi medalu "Ks. dr Marcin Luter - 1483-1546".

Prof. dr hab. Marcin Mierzejewski - najmłodszym profesorem w historii UŚ

Najmłodszym w 40-letniej historii UŚ profesorem jest Marcin Mierzejewski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, który uzyskał nominację w wieku 34 lat.

Mistrzostwa Europy w Iaido i Jodo

Dr Łukasz Machura, adiunkt w Zakładzie Fizyki Teoretycznej i członek AZS UŚ, zdobył na tegorocznych Mistrzostwach Europy Iaido oraz Jodo w Paryżu dwa złote medale w kategoriach: Shodan Iaido oraz Nidan Jodo. Był to najlepszy występ Polaków w historii - zdobyliśmy w sumie cztery medale w iaido (złoto, dwa srebra i brąz) oraz dwa w jodo (złoto i srebro).

Elektrownia "Rybnik" S.A. funduje stypendia dla studentów rybnickiego kampusu

W dniu Inauguracji Roku Akademickiego 2007/2008 zostało podpisane porozumienie trzech rybnickich uczelni z Elektrownią "Rybnik" S.A., dotyczące ufundowania przez Elektrownię stypendium dla najzdolniejszych, najaktywniejszych i najbardziej wszechstronnych studentów zakwaterowanych w rybnickim kampusie.

Elektrownia ufundowała po jednym stypendium dla każdej z uczelni (Akademia Ekonomiczna, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski) w wysokości 400 zł brutto miesięcznie (przez 10 miesięcy). Łączna kwota stypendium wyniosła 12 000 zł.

O stypendium mógł ubiegać się student, który wszechstronnie się rozwija poprzez aktywność społeczną (koła naukowe, trzeci sektor, samorząd studencki, praca w studenckiej gazecie itp.) a także specjalnie wyróżnia się na niwie badań (konferencje naukowe, opublikowane artykuły itp.). Dopiero później brana była pod uwagę średnia ocen (nie mogła być poniżej 4,2).

Oceny złożonych aplikacji dokonała Komisja Stypendialna (24.10.2007 r.) złożona z władz uczelni, przedstawicieli samorządów studenckich oraz Elektrowni "Rybnik" S.A.

Stypendystami w roku akademickim 2007/2008 zostali: Wojciech Kiljańczyk - Uniwersytet Śląski Grzegorz Przeliorz - Akademia Ekonomiczna Żaneta Kapek - Politechnika Śląska.

OPRACOWAŁA
ALEKSANDRA JĘDRZEJKO