Na ścieżkach Mongolii, Argentyny, Kirgizji...

Niespokojny duch

Maciek Chowaniok ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (program studiów filologii polskiej, socjologii, filozofii oraz rozszerzonej formuły studiów międzyuczelnianych - zajęcia m.in. w Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Teatralnej w Warszawie, Akademii Muzycznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Katowicach).

Niespokojny duch

Następnie rozpoczął studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ oraz naukę w Podyplomowym Kwalifikacyjnym Studium Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W trakcie studiów Maciek prowadził działalność społeczną i naukową. Pracował w ramach kół naukowych: folkloroznawców i teorii literatury, w latach 2000-2004 był przewodniczącym Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" oraz założycielem sekcji antropologicznej koła. Ponadto redagował serię zeszytów naukowych "Mosty: antropologia-medioznawstwo".

Za swoją pracę naukową otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: stypendium wojewódzkie dla studentów szczególnie uzdolnionych (2002, 2004), stypendium miejskie za pracę na rzecz monografii miasta uzdrowiska Ustroń (2004), stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (w latach: 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005), DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst: Hochschulsommerkursstipendium) w 2002 roku (letni uniwersytet w Marburgu), letnie uniwersytety w Rydze (urbanistyka) i Wiedniu (język niemiecki) w 2004 roku, w Trewirze 2005 roku oraz stypendium Socrates-Erasmus, w ramach którego spędził letni semestr 2005 roku na Martin-Luther UniversitŠt w Halle oraz realizował program studiów niemieckich i polskich. Równolegle brał udział z seminariach naukowych w ramach programu "Stipendium fźr Gaststudierende" na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Wielką przygodą była dla niego również praca w Studenckim Zespole Pieśni i Tańca "Katowice" UŚ.

- Poznałem tam wspaniałych ludzi, przeżyłem niezapomniane chwile, uczestniczyłem w licznych koncertach, wyjazdach, w tym w niezwykle udanym i fantastycznym tournee po Argentynie! Nie mogę zapomnieć także o moim pierwszym dłuższym wyjedzie z zespołem do Portugalii na kilka lokalnych festiwali ludowych - wspomina Maciek. - Mój kontakt z kulturą ludową ma początki jednak już w szkole podstawowej, gdy w 1989 roku zacząłem śpiewać w Estradzie Ludowej "Czantoria" w Ustroniu (do dzisiaj czasami z nią występuję).

Maciek Chowaniok pochodzi z Ustronia. Dzięki temu, ale również przywiązaniu do rodzinnej ziemi - Śląska Cieszyńskiego - bardzo silnie utożsamia się ze swoją małą ojczyzną.

- Dlatego podjąłem decyzję o wyjeździe na studia na Górny Śląsk, do Katowic. Dzięki funkcjonowaniu tu formuły MISH mogłem przeżyć prawdziwą naukową przygodę, poznając tajniki kilku humanistycznych dyscyplin naukowych i spotykając na tej drodze wielu znakomitych badaczy, np. antropologa teatru prof. Leszka Kolankiewicza, znawcę kultury krajów islamskich prof. Janusza Daneckiego, socjologa prof. Ireneusza Krzemińskiego czy znanego filozofa prof. Leszka Kołakowskiego. W ramach Akademii Artes Liberales uczestniczył w seminarium tego ostatniego, poświęconym dziedzictwu oświecenia w kulturze i myśli Europy.

Maciek przyznaje, że czas studiów w naszej Uczelni nie byłby tak satysfakcjonujący i barwny gdyby nie pomoc i życzliwa opieka tutorów i promotorów: śp. prof. Ireneusza Opackiego czy prof. Mariana Kisiela. Szczególnie mile pracuje mu się z prof. Barbarą Gutkowską, promotor przewodu doktorskiego na Wydziale Filologicznym, do której kieruje słowa podziękowania za zrozumienie i cierpliwość.

Maćka Chowanioka charakteryzuje wielka aktywność w wielu dziedzinach. Był wolontariuszem na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Niemczech w 2006 roku (w Berlinie), wraz z przyjaciółmi założył organizację pozarządową (Centrum Odpowiedzialności Społecznej) oraz odbył półroczny staż w Centre for Science and Environment w Bangalore (Indie).

Ponadto brał udział w dwóch wyprawach naukowych do Azji: w 2000 roku do Mongolii i Chin (pod kierunkiem prof. Dionizjusza Czubali) i w 2003 roku do Wietnamu i Kambodży (pod kierunkiem dr. Adama Jelonka).

Maciek obecnie jest lektorem języka polskiego na Kirgiskim Uniwersytecie Narodowym. Prowadzi tam również, jako assisting professor, kurs Mass Communication Theories na Wydziale Dziennikarstwa American University of Central Asia (AUCA).