Stopnie i tytuły naukowe - Grudzień 2007

Doktoraty:

 • Dr Włodzimierz Fechner - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Matematyki
 • Dr Urszula Torbus - Wydział Prawa i Administracji
 • Dr Grzegorz Dercz - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Dr Małgorzata Płońska - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Dr Ryszard Chybiorz - Wydział Nauk o Ziemi
 • Dr Gabriel Gała - Wydział Filologiczny
 • Dr Magdalena Kokoszka - Wydział Filologiczny
 • Dr Justyna Cembrowska - Wydział Filologiczny
 • Dr Katarzyna Michalik - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut fizyki
 • Dr Dominik Chłond - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dr Ewa Mróz - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dr Katarzyna Anna Duda - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dr Katarzyna Teresa Duda - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dr Barbara Osiadacz - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dr Cecylia Tatoj - Wydział Filologiczny
 • Dr Jerzy Nykiel - Wydział Filologiczny
 • Dr Dorota Machura - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Dr Halina Juszczyk - Wydział Filologiczny
 • Dr Ireneusz Kida - Wydział Filologiczny
 • Dr Joanna Korzekwa - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Dr Sylwia Sojda - Wydział Filologiczny
 • Dr Paulina Pycia - Wydział Filologiczny

Habilitacje:

 • Dr hab. Adam Rostański - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dr hab. Krzysztof Uniłowski - Wydział Filologiczny
 • Dr hab. Jerzy Sperka - Wydział Nauk Społecznych
 • Dr hab. Mariola Jarczyk - Wydział Filologiczny
 • Dr hab. Leszek Wilk - Wydział Prawa i Administracji
 • Dr hab. Andrzej Łyda - Wydział Filologiczny