Wydanie nr 3 (153) Grudzień 2007

Od 6 do 8 grudnia br. Uniwersytet Śląski będzie gospodarzem kolejnego posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Z tej okazji gościć będziemy rektorów 18 uniwersytetów oraz rektora Papieskiej Akademii Teologicznej; w obradach Konferencji wezmą również udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Rektorów Polskich i Akademii Artes Liberale. Organizacja posiedzenia Konferencji Rektorów jest z jednej strony wydarzeniem niezwykle ważnym i prestiżowym dla Uczelni, a jednocześnie istotnym punktem obchodów Roku Jubileuszowego.

7 grudnia obrady Konferencji odbędą się w sali wykładowej Wydziału Teologicznego UŚ. W godzinach popołudniowo-wieczornych planowany jest przejazd przez zabytkowe dzielnice Katowic - Nikiszowiec i Giszowiec, a następnie udział w spektaklu teatralnym "Cholonek", w wykonaniu aktorów Teatru Korez w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Giszowcu. Po spektaklu przewidziane jest zwiedzanie Izby Śląskiej, tzw. "Gawlikówki" mieszczącej się w kompleksie MDK w Giszowcu. 8 grudnia obrady Konferencji zostaną przeniesione do sali Rady Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu.

BIURO REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO