Cała prawda o kołach naukowych w UŚ

Na początku roku akademickiego, wraz z nastaniem nowych władz w Samorządzie Studenckim, rozgorzała dyskusja na temat kół naukowych w Uniwersytecie Śląskim - ich liczby i sposobu działania.

Echa tej dyskusji słychać jeszcze do dziś, choć ambitne i rewolucyjne plany zreformowania struktury kół okazały się dużo trudniejsze do zrealizowania niż sądziliśmy, w związku z czym odłożone na boczny tor czekają wciąż na bardziej sprzyjający moment. Całe zamieszanie wokół tej kwestii miało jednak swoje dobre strony. Pozwoliło nam krytycznie spojrzeć na problem i wysłuchać wszystkich argumentów. Podczas wielu burzliwych spotkań doszliśmy do jednego pewnego wniosku: podjęcie wiążących decyzji wymaga jeszcze wielu konsultacji i przemyśleń. Próba usprawnienia działań administracyjnych nie może bowiem odbywać się kosztem studentów, którzy korzystając z przysługującego im prawa do zrzeszania się, poprzez swoje zainteresowania i pasje, promują Uniwersytet nie tylko na arenie ogólnopolskiej ale także bardzo często i światowej.

Pomimo narastających wciąż wątpliwości Samorząd nie zarzucił całkowicie prac nad reformowaniem działalności studenckiej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo wytężonej pracy komisji socjalno - ekonomicznej udało się przygotować i wprowadzić w życie projekt reformy przyznawania środków na działalność kół naukowych oraz organizacji studenckich. Jej głównym założeniem była całkowita zmiana sposobów finansowania przedsięwzięć organizowanych przez studentów. Zamiast środków przyznawanych na całoroczną działalność wprowadzono dotacje celowe na określone projekty, które koła i organizacje przedkładałyby Samorządowi Studenckiemu. Dzięki temu udało nam się uzyskać większą kontrolę nad sposobami wydawania pieniędzy i, co najważniejsze, bardzo dużą wiedzę na temat planów działania kół naukowych na najbliższy semestr. A będzie się działo bardzo wiele. Aktywnie działające na Uczelni koła (jest ich obecnie około siedemdziesięciu - nie ma sensu rozpisywać się nad liczbą kół będących jedynie wpisami w uniwersytecki rejestr) przygotowują imponującą liczbę przedsięwzięć, z których wiele zasługuje na uwagę.

Foto: Agnieszka Sikora
Regina Watycha - przewodnicząca komisji
kultury Samorządu Studenckiego Uś

W nadchodzącym semestrze w Uniwersytecie odbędzie się kilkanaście konferencji, których tematyka jest ogromnie zróżnicowana. Na wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Koło Naukowe Pedagogów organizuje cykl spotkań, podczas których poruszać będzie tematy takie, jak: obraz polskiego szkolnictwa i system wartości współczesnych dzieci i młodzieży. Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zastanawiać się będzie nad stereotypami krążącymi na temat różnych narodowości; pod lupę weźmie na przykład Żydów i Francuzów. Koło Naukowe Filozofów Kultury przedstawi różne aspekty ciała w kulturze, Rada Samorządu Studenckiego w Rybniku tematem swoich rozważań uczyni postrzeganie natury ludzkiej, Koło Naukowe Fizyków przygotowuje ogromne przedsięwzięcie, jakim będzie Piknik Naukowy natomiast Koło Naukowe WolnoMISHlicieli zaprosi zainteresowanych na konferencję dotyczącą starożytności.

Studenci naszej Uczelni, jak co roku, reprezentować ją będą podczas licznych wyjazdów. Przedstawiciel Koła Naukowego Matematyków weźmie udział w międzynarodowym konkursie w Ostrawie. Studenci działający w Kole Naukowym Teorii Kultury odwiedzą Lwów, członkowie Koła Naukowego Kulturoznawców wraz z grupą chętnych studentów ruszą tropem naszych przodków do Francji, a Koło Naukowe Geografów zagości na kongresie w Kijowie.

Należy też wspomnieć o licznych publikacjach, jakie co roku wydawane są przez naszych studentów, będących odzwierciedleniem ogromnej pracy włożonej w prowadzone przez nich badania. W tym roku "Zeszyty Naukowe" opublikować planują: Koło Naukowe Komunikacji Kulturowej, Koło Naukowe Romantyzmu i Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego.

Konferencje, publikacje, wyjazdy, organizacja konkursów, warsztatów, wykładów, spotkań ze znanymi ludźmi ze świata polityki i kultury... Wszystko to świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu studentów nauką oraz chęciach przedstawienia szerszej publiczności swoich poglądów na otaczający ich świat.

W imieniu kół naukowych zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w organizowanych przez nich imprezach. Aktualne informacje zamieszczane będą na stronie www.studenci.us.edu.pl.

REGINA WATYCHA

Autorzy: Regina Watycha, Foto: Agnieszka Sikora