Kronika Uniwersytecka - Kwiecień 2007

SUKCESY UŚ NA MISTRZOSTWACH POLSKI SZKÓŁ WYŻSZYCH

Reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na zakończonych 2 marca XXIV Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Zakopanem odniosła szereg sukcesów. W konkurencji narciarstwo alpejskie, rozgrywanej od 26 lutego do 2 marca, męska reprezentacja UŚ zajęła drużynowo III miejsce w typie uniwersytetów, a II miejsce indywidualnie w typie uniwersytetów zajął student UŚ Michal Wykrota. W konkurencji snowboard, rozgrywanej od 27 lutego do 2 marca, w typie uniwersytetów męska reprezentacja UŚ zajęła III miejsce drużynowo. Były również sukcesy indywidualne: Małgorzata Jachym, studentka studiów doktoranckich UŚ, zdobyła III miejsce indywidualnie w typie uniwersytetów, natomiast mgr Adam Suchański, pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ zajął I miejsce indywidualnie w typie uniwersytetów.

UNIWERSYTECKA KOMISJA FINANSOWA

Uniwersytet Śląski był organizatorem kolejnego spotkania Uniwersyteckiej Komisji Finansowej. Obrady Komisji odbywały się w dniach 4-6 marca br. w Hotelu Gościnnym Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bytkowskiej 1a. W pracach Komisji wzięli udział prorektorzy zajmujący się problematyką finansową w swoich macierzystych uniwersytetach, kwestorzy oraz przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gospodarzem spotkania był prof. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju UŚ, obrady poprowadził przewodniczący UKF - prof. UG dr hab. Jerzy Bieliński, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów. W pierwszej części obrad uczestniczył także JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Janusz Janeczek.

AZS UŚ W CZOŁÓWCE!

Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie podsumowała aktywność wszystkich uczelni wyższych w roku akademickim 2005/2006. Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął 9 miejsce wśród 271 uczelni w kraju! Dzięki bogatej i różnorodnej ofercie sekcji sportowych w AZS UŚ zrzeszonych jest ponad 1500 członków.

WSZECHNICA ŚLĄSKA - UNIWERSYTECKIE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI

Senat Uniwersytetu Śląskiego na posiedzeniu 6 marca br. powołał Wszechnicę Śląską - Uniwersyteckie Centrum Umiejętności. Nowa jednostka UŚ będzie m.in. organizowała i prowadziła studia podyplomowe, a także współpracowała z władzami regionu w zakresie monitorowania rynku pracy. Jej działanie stanowić będzie przygotowanie Uczelni do kształcenia ustawicznego. Pierwszą ofertą Wszechnicy Śląskiej będą studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego oraz nauczania drugiego przedmiotu. Studia będą nieodpłatne, ponieważ na sfinansowanie ich programu edukacyjnego pozyskano środki unijne. Działalność WŚ będzie nadzorowała Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Anna Łabno.

IX OGÓLNOPOLSKIE TARGI EDUKACJA 2007

Uniwersytet Śląski był jednym z uczestników IX Ogólnopolskich Targów Edukacja 2007, które odbyły się od 6 do 8 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej "Spodek" w Katowicach. Przedstawiciele uczelni zaprezentowali ofertę edukacyjną, a studenci opowiedzieli o życiu studenckim.

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

W piątek 9 marca o godz. 13.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym zdobywcom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. Wzięli w niej udział, oprócz laureatów, ich bliskich i opiekunów naukowych, władze Uczelni i zaproszeni goście. W roku akademickim 2006/2007 stypendia ministra uzyskało 74 studentów, co pozwoliło obronić ubiegłoroczną, najlepszą w historii Uniwersytetu Śląskiego, czwartą pozycję wśród ponad stu polskich uczelni. Więcej...

ŚWIĘTO LICZBY PI

Od 14 do 16 marca br. w budynkach Instytutów: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz przed Instytutem Fizyki odbyły się Dni Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ pod nazwą Święto Liczby Pi. Obchody Święta miały charakter otwarty - Uniwersytet Śląski gościł nie tylko miłośników nauk ścisłych, ale także tych, którzy nie czują się najlepszymi matematykami, fizykami, czy chemikami, a mimo to chcieliby dowiedzieć się czegoś ciekawego o tych niezwykłych dziedzinach nauki. W trakcie Święta Liczby Pi można było wziąć udział w konkursach, wysłuchać ciekawych wykładów popularnonaukowych, zobaczyć niezwykłe eksperymenty fizyczne i chemiczne lub po prostu doświadczyć, w jaki sposób można bawić się nauką. Więcej...

PROF. RICHARD PIPES NA UNIWERSYTECIE ŚLASKIM

15 marca na Uniwersytecie Śląskim gościł prof. Richard Pipes - doradca prezydenta USA Ronalda Reagana, historyk, politolog, filozof, profesor Uniwersytetu Harvarda, dyrektor Centrum Badań nad Rosją, przewodniczący Rady ds. Stosunków Amerykańsko-Sowieckich, członek Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauki, znawca historii Rosji. Prof. Richard Pipes to także doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego - tytuł ten otrzymał 19 maja 1994 roku. Prof. Richard Pipes wziął udział w konferencji naukowej Stan wojenny w Polsce - dylematy i kontrowersje po upływie ćwierćwiecza, która odbyła się w auli Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Więcej...

TARGI EDUKACJI W RYBNIKU

15 marca w Rybniku, w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Politechniki Śląskiej - Centrum Kształcenia Inżynierów odbyły się Targi Edukacji 2007. Podczas Targów organizowanych przez Zespół Szkół Wyższych w Rybniku pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Akademii Ekonomicznej zaprezentowali ofertę swoich uczelni na kierunkach studiów prowadzonych w Rybniku i system rekrutacji na rok akademicki 2007/2008.

REGIONALNA KONFERENCJA REKTORÓW UCZELNI AKADEMICKICH

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji, wziął udział w spotkaniu członków Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, które odbyło się 16 marca w Szczyrku, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Śląskiej "Cis". W programie, oprócz spraw bieżących, znalazły się wystąpienia Marszałka Województwa Śląskiego oraz prezesa Oddziału PAN w Katowicach, a także dyskusja nt. projektu dokumentu Dobre praktyki w szkołach wyższych.

JUBILEUSZOWA SZKOŁA SPELEOLOGICZNA

Od 19 do 25 marca odbyła się 25th Speleological School - Karst and Cryokarst współorganizowana przez Katedrę Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Rektorzy obu Uniwersytetów - prof. zw. dr. hab. Janusz Janeczek i prof. dr. hab. Leszek Pacholski.

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA PROF. MARIANA PULINĘ

22 marca br. na Wydziale Nauk o Ziemi odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej Profesora Mariana Pulinę - geografa, grotołaza, badacza zjawisk krasowych i obszarów polarnych, byłego Prorektora Uniwersytetu Śląskiego, wieloletniego kierownika Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi.

OPRACOWAŁ ŁUKASZ ADAMCZYK
BIURO PROMOCJI I KARIER