Twórczość młodych

W marcu br. w Bielsku-Białej odbyły się dwie ekspozycje prac studentów z Pracowni Malarstwa dr hab. Jagody Adamus z Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie: "Dialog Apolla z Dionizosem" w Galerii Zamkowej Muzeum oraz "Między Malarstwem a Rysunkiem" w Książnicy Beskidzkiej.

Między malarstwem a rysunkiem

Na wystawie pokazane zostały obrazy studentów III roku Grafiki - Alicji Jakimów, Anny Kalety, Justyny Karasińskiej, Marii Kępy, Moniki Kierepki, Moniki Nowak, Bożeny Pilarczyk, Magdaleny Starowicz, Doroty Trojan, Doroty Urban, Krystiana Żelazo i Izabeli Żerańskiej oraz studentów roku II Edukacji Artystycznej Katarzyny Kuczery, Katarzyny Lisek, Małgorzaty Pawlus, Dominiki Piechy, Marii Sekuły, Sabiny Szopy, Marty Szudygi i Františka Szymczysko.

Monika Kierepka

Obrazy, choć wyrastają z rzetelnej obserwacji natury i realizowane są z wykorzystaniem tradycyjnego warsztatu służącego wypowiedziom twórczym, nie są ani precyzyjną rejestracją wyglądu oglądanych rzeczy, ani też zapisem dokonywanym środkami wiązanymi ściśle albo z malarstwem, albo z rysunkiem.

Dorota Urban

Dialog Apolla z Dionizosem

Na ekspozycji zobaczyć można obrazy Alicji Jakimów, Justyny Karasińskiej, Marii Kępy, Moniki Kierepki, Bożeny Pilarczyk, Doroty Trojan i Doroty Urban - studentek III Roku Grafiki oraz Dominiki Piechy - studentki II roku Edukacji Artystycznej.

Bożena Pilarczyk

Wystawa stanowi prezentację kilku postaw w sposób różnorodny realizujących swój własny dialog z dwoma odmiennymi sposobami wyrazu ludzkiej aktywności twórczej - apolińskiej, kontemplatywnej, której istota opierać się miała na spokojnym, dającym wgląd w poznanie, przyglądaniu się światu oraz ekspresyjnej, dionizyjskiej, wypływającej z duszy i na duszę mającej wpływ.

JAGODA ADAMUS

Dominika Piecha

Dorota Trojan

Alicja Jakimów

Maria Kępa

Justyna Karasińska

Autorzy: Jagoda Adamus