Kondolencje

Z wyrazami współczucia

Jego Magnificencji Rektorowi
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Panu Profesorowi zw. dr. hab.

Januszowi Janeczkowi
z Rodziną


wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Matki

składa
Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach