Uniwersytet Was potrzebuje! - powiedział JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9 marca br. w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym zdobywcom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. Wzięli w niej udział: laureaci i ich bliscy oraz opiekunowie naukowi, władze uczelni i zaproszeni goście. W roku akademickim 2006/07 stypendia ministra uzyskało 74 studentów, co pozwoliło obronić ubiegłoroczną, najlepszą w historii Uniwersytetu Śląskiego, czwartą pozycję wśród ponad stu polskich uczelni.

I. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
ANNA MARZEC - biologia
MARTA MIKOSZ - biologia

II. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
MAŁGORZATA BIENIOSZEK - filologia słowiańska
JUDYTA CICHOŃSKA - filologia angielska
MAGDALENA GUNIA - filologia polska
IWONA IGNASIAK - język hiszpański
xx - filologia polska
KAROLINA JĘDRYCH - filologia polska
AGNIESZKA LACH-DRZYMALSKA - język rosyjski
ANNA MANKIEWICZ - filologia polska
KAROL MAREK - filologia słowiańska
TERESA RĄCZKA - filologia polska (2x)
KAROL ROSIŃSKI - język hiszpański
PIOTR RYBKA - filologia polska
KATARZYNA STELMACH - kulturoznawstwo
MAGDALENA SZCZEPOCKA - kulturoznawstwo (2x)
ARKADIUSZ TRZEBUNIAK - filologia polska

Foto: Agnieszka Sikora

III. MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE
PIOTR BOGALECKI (3x)
AGATA BRATEK
JUSTYNA BUDZIK (3x)
MAGDALENA CEBULA
MAJA DRZAZGA
ALEKSANDRA DZIK (3x)
DOMINIK GAWĘDA (3x)
KATARZYNA GUTKOWSKA (3x)
MAGDALENA HADAŁA (2x)
EDYTA JANUS (3x)
RYSZARD KNAPEK
MAGDALENA KEMPNA (2x)
MAŁGORZATA KOŻUSZNIK (2x)
WIKTORIA LECH (2x)
NATALIA ŁUKOMSKA (2x)
BEATA NOWICKA (2x)
EDYTA MIELCZAREK
xx
KAROLINA PAWLIK (2x)
MARIOLA PAWLIK
PRZEMYSŁAW PIWOWARCZYK (2x)
MARTA STRZODA (2x)
ŻANETA RACHWANIEC
xx
AGNIESZKA TURSKA (3x)
MAŁGORZATA WOŹNICA

IV. MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
MICHAŁ JANUSZEWSKI
ŁUKASZ LUPA

V. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
MAGDALENA BUSZEK - politologia (3x)
ANNA DUSZYŃSKA - socjologia
KRZYSZTOF KAKOWSKI - politologia
TOMASZ ANDRZEJ KORDYS - politologia
xx - politologia (3x)
xx - politologia (2x)
MICHAŁ ŁYSZCZARZ - socjologia (3x)
ANDRZEJ MAJEWSKI - politologia (3x)
KATARZYNA OSYRA - socjologia (2x)
KAMIL PIETRALA - politologia (3x)
AGNIESZKA SEŃCZUK - politologia
KATARZYNA SEPIELAK - socjologia
xx - socjologia
ŁUKASZ SOSNOWSKI - politologia
MONIKA STERNAK - socjologia (2x)
WOJCIECH TROJANOWSKI - socjologia
AGNIESZKA TUROŃ - politologia
AGNIESZKA WANOT - politologia
KAROLINA WOJTASIK - socjologia
MICHAŁ ZIELIŃSKI - politologia
OLGA ŻURAWSKA - socjologia

Foto: Agnieszka Sikora

VI. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
MARTA CHUPTYŚ - pedagogika
MICHAŁ JOHN - psychologia
ALICJA LIZUREJ - psychologia (2x)
MAGDALENA SZYSZKO - psychologia
(styp. za wybitne osiągn. sportowe)

VII. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII
AGNIESZKA KLAMA - matematyka (3x)
POLA SIWEK - matematyka (2x)
WIRGINIA WYROBEK - matematyka (2x)

VIII. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
JUSTYNA SMOLICH - geografia
(styp. za wybitne osiągn. sportowe)

____________

xx Osoba która nie wyraziła zgody na ogłoszenie imienia i nazwiska w przypadku otrzymania stypendium lub nie złożyła we wniosku stypendialnym stosownego oświadczenia.

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora