Wspólne przedsięwzięcie władz lokalnych Cieszyna i UŚ

Powstanie Centrum Kongresowe

20 marca br. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wiesław Banyś uczestniczyli w roboczym spotkaniu z dziekanami i prodziekanami cieszyńskich wydziałów oraz z przedstawicielami władz lokalnych. Odbyło się też uroczyste otwarcie galerii "36.6" na Wydziale Artystycznym.

Rozmowy dotyczyły miejsca i roli cieszyńskich wydziałów w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zmian administracyjnych zmierzających do rozbudowy cieszyńskiego kampusu o Centrum Kongresowe. Istotnym wątkiem spotkania było omówienie form współpracy pomiędzy Uczelnią a powiatem i miastem Cieszyn. Zaproponowano zawiązanie pomiędzy stronami porozumienia konsorcjum.

Postanowiono, że Centrum Kongresowe będzie wspólnym przedsięwzięciem władz lokalnych i UŚ. List intencyjny zostanie przygotowany w najbliższym czasie.

otwarcie galerii

W tym samym dniu na Wydziale Artystycznym UŚ w Cieszynie odbyło się uroczyste otwarcie galerii "36.6". Nowa przestrzeń wystawiennicza istnieje od dawna, gdyż jest nią korytarz łączący część dydaktyczną z obiektami sportowymi cieszyńskiego campusu. Miejsce obecnie nazwane "36.6" to dawna przewiązka, w której od lat prezentowano prace studentów. Teraz dzięki modernizacji uzyskało ono rangę profesjonalnej galerii. Przy wejściu do galerii stoi posąg Doryforosa, a w jej wnętrzu można zobaczyć wystawę inauguracyjną pt. "Po pierwsze", którą tworzą dzieła pracowników Instytutu Sztuki. Kuratorami galerii są: dr hab. Krzysztof Kula, dr hab. Elżbieta Kuraj, adi. II stopnia Krystyna Pasterczyk, a opiekunem Karolina Fojcik.

KAROLINA FOJCIK