Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Kwiecień 2007

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Maciej Fic: Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny, bibliogr., indeks, wklejka, fot., summ., Zsfg., 37 zł

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik: "Miło mi panią poznać". Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Wyd. 4. + płyta CD, fot., ilustr., rys., tab. gramatyczne, klucz do ćwiczeń, tłum. dialogów na język: ang., niem., franc., ros., hiszp., wł., duń., 55 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Średniowiecze polskie i powszechne. T. 4. Red. Idzi Panic, Jerzy Sperka

LITERATUROZNAWSTWO. Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 2. Red. Marek Piechota, Janusz Ryba

Aleksandra Kunce, Zbigniew Kadłubek: Myśleć Śląsk

Anna Tytkowska: Czar(ne) anioły. Fantazmaty mrocznej kobiecości w młodopolskim dramacie

KOMPARATYSTYKA. "Genus loci" w kulturze europejskiej. Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne. Red. Tadeusz Sławek, Aleksander Wilkoń, Zbigniew Kadłubek

JĘZYKOZNAWSTWO. Joanna Mleczko: Bułgarskie pieśni łazarskie (próba systematyki pieśni obrzędowych)

Paweł Płusa: Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy

Jadwiga Stawnicka: Aspekt - iteratywność - określniki kwantyfikacyjne (na materiale form czasu przeszłego w języku polskim)

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - Antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski

PEDAGOGIKA. Zenon Gajdzica: Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym

Irena Przybylska: Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży

NAUKI o ZIEMI. Iwona Kantor-Pietraga: Zróżnicowanie przestrzenne struktur ludnościowych w miastach województwa katowickiego w latach 1978-1988

Oimahmad Rahmonov: Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnej fazie sukcesji na obszarach piaszczystych