Konferencje, dyskusje, spotkania

MEDIATYZACJA POLITYKI CZY POLITYZACJA MEDIÓW? W POSZUKIWANIU NIEZALEŻNOŚCI

Działająca na Uniwersytecie Śląskim Sekcja Medioznawcza Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" już po raz trzeci zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Studencką, której tematyka dotyczyła niezależności mediów w obecnej sytuacji politycznej. Konferencja, odbywająca się w dniach 4-6 grudnia 2006 roku na Uniwersytecie Śląskim i w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Katowicach miała charakter warsztatowy.

POLITYKA JĘZYKOWA A CERTYFIKACJA - KONFERENCJA W LIPSKU

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ i Uniwersytet w Lipsku byli organizatorami międzynarodowej konferencji "Polityka językowa a certyfikacja". Odbyła się ona 5 i 6 grudnia 2006 roku w Lipsku i była kolejną z cyklu zainicjowanego przez Szkołę po pozytywnym przyjęciu w niemieckich środowiskach glottodydaktycznych. Dzięki funduszom przekazanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, w najbliższym czasie w wersji polskiej i niemieckiej ukaże się publikacja będąca podsumowaniem ubiegłorocznych obrad.

200 LECIE GÓRNICTWA W SOSNOWCU

12 grudnia 2006 roku w Międzywydziałowej Auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa z okazji 200-lecia górnictwa w Sosnowcu. Towarzyszyła jej wystawa i koncert młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 pod dyrekcją Tomasza Paksa. Organizatorami konferencji byli pracownicy Zakładu Geoekoturystyki Wydziału Nauk o Ziemi, sosnowieckiego UM, KWK "Kazimierz-Juliusz" oraz działacze Fundacji im. Jana Kiepury. Gościem honorowym był prezydent miasta Sosnowca Kazimierz Górski.

Likwidacja większości zagłębiowskich kopalń węgla kamiennego na przełomie XX i XXI stulecia spowodowała, że ta gałąź przemysłu stopniowo odchodzi w zapomnienie. Pojawiła się jednak okazja, aby przypomnieć mieszkańcom miasta, dzieje górnictwa węglowego, które dominowało przez blisko dwa wieki i budowało w kraju obecne miejsce Zagłębia Dąbrowskiego. Tą okazją była przypadająca w 2006 roku 200-letnia rocznica powstania pierwszych kopalń węgla kamiennego na terenach miasta Sosnowca: ,,Nadzieja Ludwika" w Sielcu (1806-64), ,,Andrzej" (,,Dańdowka") w Dańdowce (1806-46), ,,Jacek"(1806-60) i ,,Józef" (1806-57) w Bobrku".

Kopalnie zmieniały stopniowo strukturę gospodarczą regionu i wpływały na jego losy przez blisko 200 lat.

SŁAWOMIR PYTEL