11 grudnia 2006 - sesja panelowa

Profesor Walerian Pańko w XV rocznicę tragicznej śmierci

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Od lewej: wojewoda śląski dr Tomasz Pietrzykowski,
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek,
poseł na Sejm RP dr Jan Rzymełka, prezes
Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Głos zabrał prof. Andrzej Stelmachowski

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Urszula Pańko - żona zmarłego Profesora
Waleriana Pańki

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Na sesję i wystawę przybyli pracownicy i studenci UŚ
oraz uczniowie liceów

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Na sesję i wystawę przybyli pracownicy i studenci UŚ
oraz uczniowie liceów

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Sesji panelowej towarzyszyła wystawa
"Strajki ustrzycko-rzeszowskie"

Autorzy: Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec