XV Wieczór Akademicki w Uniwersytecia Śląskim

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Akademicki Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia"
pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
od lewej: prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prof. UŚ
dr hab. Anna Łabno, prof. dr hab. Wiesław Banyś i
prof. dr hab. Jerzy Zioło

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Gość XV Wieczoru Akademickiego - abp. prof
. dr hab. Alfons Nossol (z prawej)

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Życzenia naszym pracownikom składa Metropolita
katowicki dr Damian Zimoń

Autorzy: Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec