Stopnie i tytuły naukowe - Styczeń 2007

Doktoraty:

Dr Małgorzata Dobrowolska Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Barbara Chojnacka-Synaszko Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Habilitacje:

Dr hab. Robert Hasterok Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Barbara Tokarska-Guzik Wydział Biologii i Ochrony Środowiska