Kronika Uniwersytecka - Styczeń 2007

XV ROCZNICA TRAGICZNEJ ŚMIERCI PROFESORA WALERIANA PAŃKI

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UŚ dr hab. Zygmunt Tobor i NSZZ "Solidarność" UŚ byli organizatorami uroczystości związanych z XV rocznicą tragicznej śmierci Profesora Waleriana Pańki, które odbyły się 11 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. W programie uroczystości znalazła się wystawa: Strajki ustrzycko-rzeszowskie i sesja panelowa.

MARTA GIGLOK - LAUREATKĄ KONKURSU POSZUKUJEMY NOWEGO HORSTA BIENKA

Marta Giglok, studentka kulturoznawstwa i teologii na Uniwersytecie Śląskim, zwyciężyła w konkursie literackim Poszukujemy nowego Horsta Bienka, organizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Na konkurs nadesłano blisko 60 prac: wierszy, opowiadań, esejów i utworów o charakterze publicystycznym. Debiutanckie opowiadanie Marty Giglok zatytułowane "Powrót" zostało uznane przez jury za "dojrzałą prozę, która śmiało nadaje się do publikacji".

OBCHODY XXV ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Niezależne Zrzeszenie Studentów i NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego byli organizatorami seminarium na temat XXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbyło się 15 grudnia w auli Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Patronat nad seminarium objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

Uroczystości towarzyszyła wystawa pamiątek i dokumentów pochodzących z okresu stanu wojennego.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI PRZY UL. BANKOWEJ 5

15 grudnia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego uroczyście podpisany został akt notarialny w sprawie przekazania w drodze darowizny Uniwersytetowi Śląskiemu przez Miasto Katowice działające w imieniu Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Bankowej 5 w Katowicach -dawnej siedziby NBP. Akt notarialny podpisali w imieniu uczelni JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i w imieniu miasta prezydent Katowic Piotr Uszok.

JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i prezydent Katowic Piotr Uszok

JUBILEUSZ WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Wydział Pedagogiki i Psychologii obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia swego istnienia. Powołany został 30 września 1976 roku zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, jako ósmy wydział Uniwersytetu Śląskiego. Z okazji jubileuszu 19 grudnia na wydziale odbyło się sympozjum naukowe Rodowód, instytucjonalizacja, rozwój i zamierzenia katowickiej pedagogiki i psychologii. W programie obrad znalazły się m.in.: historia wydziału, analiza dorobku i dyskusja nad rozwojem dalszych badań naukowych oraz procesem ich umiędzynarodowienia.

NAGRODZONE PRACE MAGISTERSKIE

Anna Anderko i Klaudia Siwiec - absolwentki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, zostały laureatkami IV edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Anna Anderko otrzymała nagrodę Ministra Gospodarki za pracę Innowacje jako niematerialne i prawne składniki przedsiębiorstwa a Klaudia Siwiec nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za pracę Naruszenie dóbr niematerialnych przedsiębiorstwa w sieciach komputerowych. Promotorem obu prac magisterskich jest prof. dr hab. Andrzej Szewc. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 18 grudnia w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie.

MEDALE UNIWERSYTETU KOMEŃSKIEGO DLA PROFESORÓW WPiPS

Dwóch przedstawicieli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ: prof. dr hab. Adam Stankowski i prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk zostało uhonorowanych medalami za zasługi w rozwoju Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Komeńskiego i pielęgnowaniu długoletniej współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia pedagogów. Medale zostały przyznane z okazji 60 rocznicy funkcjonowania słowackiej uczelni. Prof. dr hab. Adam Stankowski otrzymał medal złoty, prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk medal brązowy. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 5 grudnia w auli Uniwersytetu Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie.

DOKTOR JERZY JAROSZ - POPULARYZATOR NAUKI 2006

Doktor Jerzy Jarosz, wykładowca Zakładu Dydaktyki Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, został laureatem II edycji konkursu Popularyzator nauki-2006, organizowanego przez serwis Polskiej Agencji Prasowej Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zwyciężył w rywalizacji w kategorii naukowiec lub instytucja naukowa. Konkurs został rozstrzygnięty 15 grudnia.

SREBRNY MEDAL DLA MICHAŁA KRZAKA

Michał Krzak, pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ, zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Polski w karate kyokushin w kategorii otwartej kumite mężczyzn. Walkę finałową przegrał dopiero w dogrywce polegającej na rozbijaniu desek, w której okazał się tylko o jedną deskę słabszy od złotego medalisty Krzysztofa Habraszki. Zawody odbyły się 9 grudnia w Kielcach. Michał Krzak jest tegorocznym brązowym medalistą VI Mistrzostw Europy Wszechwag w Karate Kyokushin.

PIĘTNASTY WIECZÓR AKADEMICKI

19 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbył się Wieczór Akademicki, połączony ze spotkaniem przy Stole Wigilijnym. Gościem Wieczoru był ksiądz arcybiskup prof. dr hab. Alfons Nossol, Ordynariusz Diecezji Opolskiej, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, który wygłosił wykład Nasz wkład w budowę jedności europejskiej jako "wspólnoty ducha". Spotkanie uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia" pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek.

JUBILEUSZ PROFESORA TADEUSZA SŁAWKA

20 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość związana z 60. rocznicą urodzin prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996-2002, kierownika Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚ. W czasie uroczystości Jubilat otrzymał dwie okolicznościowe księgi: "Zobaczyć świat w ziarenku piasku": o przyjaźni, pamięci i wyobraźni pod redakcją prof. Ewy Borkowskiej i Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości - dzieła zebrane pod redakcją dr. Zbigniewa Kadłubka. Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni współpracownicy i przyjaciele Jubilata. W programie spotkania znalazły się wystąpienia okolicznościowe: JM Rektora UŚ, przedstawicieli Wydziału, a także występ artystów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i odczytanie kilku wierszy Jubilata.

Opracowała:
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ