Informatyk partnerem lekarza

Od roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, będzie można zacząć studiować na nowym kierunku - inżynierii biomedycznej, specjalność - informatyka medyczna. Taką decyzję 12 grudnia 2006 roku podjął Senat Uniwersytetu Śląskiego.

Inżynieria biomedyczna to połączenie wiedzy zlokalizowanej na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Stopień złożoności procesów biologicznych człowieka wyklucza bowiem możliwości zbierania i przetwarzania uzyskanej wiedzy w sposób inny niż przy pomocy narzędzi informatycznych.

Na naszym kierunku inżynierii biomedycznej będziemy kształcili specjalistów z zakresu szeroko pojętej informatyki medycznej, która zajmuje się między innymi: systemami medycyny obrazowej, medycznymi bazami danych, dedykowanymi systemami diagnostyki medycznej, specjalistycznym oprogramowaniem, komputerowymi sieciami szpitalnymi oraz telemedycyną i wieloma innymi działami informatyki wspomagającymi nowoczesną medycynę. Absolwenci naszego kierunku będą przygotowani do pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach, w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem medycznych systemów informatycznych (baz danych, systemów ekspertowych itp.). Powinni znaleźć zajęcie w administracji medycznej jako administratorzy szpitalnych sieci komputerowych oraz w instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi z zakresu bioinżynierii medycznej i informatyki medycznej.

Foto: Agata Kołodziejczyk
Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

Studia w zakresie inżynierii biomedycznej specjalność informatyka medyczna, realizowane na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego będą wspomagane przez Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej Śląskiej Akademii Medycznej zgodnie z zasadą - niech informatyki uczy "informatyk", a medycyny "medyk". To powinno zaowocować dobrym przygotowaniem absolwenta, który znajdzie wspólny język zarówno z lekarzem jak i producentem medycznych systemów informatycznych oraz producentem aparatury medycznej.

Hasłem przewodnim kierunku jest "Informatyk partnerem lekarza", co w sposób symboliczny ilustruje nasz znak graficzny - połączenie myszki komputerowej symbolu informatyka i stetoskopu lekarskiego atrybutu lekarza.

ZYGMUNT WRÓBEL

Inżynieria biomedyczna

Autorzy: Zygmunt Wróbel, Foto: Agata Kołodziejczyk