XV rocznica tragicznej śmierci Profesora Waleriana Pańki

Czekamy na śledztwo

Podczas zorganizowanej z inicjatywy KZ NSZZ "Solidarność" UŚ 11 grudnia 2006 r. uroczystej sesji wystosowano apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wyjaśnienie okoliczności wypadku i śmierci Profesora

Współorganizatorami spotkania byli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunt Tobor. Uroczystość poprzedziła ceremonia złożenia wiązanek pod pamiątkową tablicą przed aulą im. Profesora W. Pańki. Następnie prowadzący, Roman Wyborski, przedstawiciel KZ NSZZ "Solidarność" UŚ, odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, skierowany do uczestników spotkania. W dyskusji panelowej uczestniczyli znakomici goście - przyjaciele i współpracownicy Profesora. Przedstawili portret niezwykłego człowieka, naukowca i społecznika, podkreślając Jego zasługi dla tworzenia nowej rzeczywistości w Polsce w okresie transformacji.

Bardzo wzruszająca była wypowiedź profesora Andrzeja Stelmachowskiego, prezesa Wspólnoty Polskiej - wspomnienie Mistrza o niezwykłym Uczniu. Irena Lipowicz, profesor Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, podkreśliła zasługi Waleriana Pańki dla kraju i społeczności lokalnej, Jego kompetencje w sprawach, którymi się zajmował. Temat ten rozwinął prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. O zasługach Profesora dla tworzenia samorządu terytorialnego mówili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Barbara Imiołczyk i Ewa Pytasz. Portret Profesora Pańki został uzupełniony o wspomnienia Andrzeja Sikory, dyrektora IPN w Katowicach. Tomasz Bereza z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie podkreślił znaczenie udziału Profesora w strajkach ustrzycko-rzeszowskich i w organizowaniu "Solidarności Rolników Indywidualnych". Sesji towarzyszyła również wystawa poświęcona tym strajkom.

Zdjęcie z wystawy

Ostatnie wystąpienia prof. Jerzego Przystawy i dr. Wojciecha Błasiaka dotyczyły nieprawidłowości w działalności Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego oraz przygotowań prezesa Pańki do przedstawienia Sejmowi RP wyników kontroli NIK. Sesję zakończyła osobistym akcentem żona Profesora - Urszula Pańko. Warto podkreślić, że w spotkaniu uczestniczyli również uczniowie kilku katowickich liceów.

Na zakończenie spotkania odczytano apel uczestników sesji wzywający władze RP do wyjaśnienia okoliczności tragicznej śmierci Profesora Waleriana Pańki.

EWA ŻURAWSKA

APEL
uczestników uroczystej sesji
w XV rocznicę tragicznej śmierci
Profesora Waleriana Pańki

Katowice, 11 grudnia 2006 roku

My, niżej podpisani, uczestnicy uroczystej sesji poświęconej śp. Walerianowi Pańce, Profesorowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Posłowi na Sejm RP oraz Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, zwracamy się do Władz Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o wyjaśnienie okoliczności wypadku i tragicznej śmierci Pana Profesora Waleriana Pańki, a w konsekwencji rozważenie wznowienia śledztwa w sprawie tej śmierci.

Czynimy to w imię zachowania w naszej pamięci tych wszystkich, którzy nie szczędząc sił i kierując się w swojej działalności publicznej wartościami nadrzędnymi, poświęcili się służbie dla dobra Ojczyzny i jej Obywateli. Okazując szacunek Postaciom takim, jak Pan profesor Walerian Pańko, oddajemy należną im cześć i sprawiedliwość, wskazując jednocześnie na niepodważalne miejsce tych Osób w najnowszej historii Polski.

Jako pokolenie pierwszej "Solidarności", jesteśmy moralnie zobowiązani do przekazania prawdziwego obrazu współczesnych dziejów naszego Kraju kolejnym pokoleniom Polaków.

Prof. UŚ dr hab.
Zygmunt Tobor
Dziekan
Wydziału Prawa i Administracji

prof. zw. dr hab.
Janusz Janeczek
Rektor
Uniwersytetu Śląskiego

mgr Ewa Żurawska
Przewodnicząca
KZ NSZZ "Solidarność" UŚ

Autorzy: Ewa Żurawska