Poeta Laureatus

Gdy nasza grupa 26 lat temu rozpoczynała seminaria magisterskie pod kierunkiem profesora Tadeusza Sławka (wtedy dr.) nie przypuszczałam, że do dziś pozostanę na Uczelni i będę miała zaszczyt prowadzić spotkanie z okazji jego 60. urodzin.

Prof. Sławek doskonale pamięta swoich seminarzystów z 1980 roku, pamięta imię i nazwisko każdego z nas i ta pamięć jest niezwykle wzruszająca. Nigdy nie myślałam, jako dawna studentka profesora, że dane mi będzie zostać przez długie lata jego uczennicą, a potem doktorantką. Zdanie z Misji Uniwersytetu, iż "nauczyciel jest ciągle doskonalącym swoją refleksję adeptem myśli i wiedzy, a tym samym Opiekunem i Mistrzem studenta znajdującego się na początku swojej przygody poznawczej" eksponuje doskonale relację Mistrz-Uczeń, czyli odnosi się do Mistrza i do nas, uczniów Profesora. Dziś my - uczniowie -jesteśmy pracownikami naukowymi Zakładu Historii Literatury Angielskiej (w Instytucie Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej na Wydziale Filologicznym UŚ).

Nie sposób zapomnieć seminariów literackich Profesora, nie tylko z literatury angielskiej, ale także amerykańskiej, w czasie których miały miejsce inspirujące dyskusje, zawsze w połączeniu z interpretacją filozoficzną tekstów literackich, z estetyką, muzyką i sztukami wizualnymi. Do dziś posiadam dokładne z nich notatki i zapisy słów Profesora - zachowałam je na pamiątkę tamtych debat i dyskusji intelektualnych.

Z tym większą radością piszę o uroczystości jubileuszowej, gdyż jestem drugą w kolejności Jego doktorantką (po Tadeuszu Rachwale, który dziś, podobnie jak ja, jest profesorem). Uczniów jest oczywiście o wiele więcej, także na innych uczelniach. Długo namawialiśmy Profesora Sławka, by zgodził się na tę uroczystość, gdyż początkowo chciał nas zaprosić na ceremonię jubileuszu do swojego domu. W końcu dał się przekonać, że miejscem Jego pracy twórczej jest nie tylko dom, lecz także Uniwersytet, a dom jest zbyt mały, by pomieścić wszystkich tych, którzy chcieliby uczestniczyć w spotkaniu. Z tej okazji postanowiliśmy także przygotować jubileuszowe publikacje. Pierwszy tom - napisany przez polonistów i komparatystów - nosi tytuł Żaglowiec, czyli przeciw swojskości. Wybór esejów. Drugi - Zobaczyć świat w ziarnku piasku...: o przyjaźni, pamięci i wyobraźni - opublikowany został w dwóch językach, angielskim i polskim. Oba tomy zostały wręczone Jubilatowi podczas uroczystości.

Foto: Agnieszka Sikora

Na jubileuszowe spotkanie Mistrza czekaliśmy niecierpliwie, gdyż przygotowaliśmy kilka niespodzianek. Z pewnością zaskoczeniem było wręczenie mu liści laurowych (w sensie dosłownym) i nominacja na Poetę Laureatusa. Zaprosiliśmy także licznie zebranych gości do obejrzenia filmu Adama Kraśnickiego o Profesorze (film udostępniła nam TVP).

Po powitaniu Jubilata i jego małżonki, pani dr hab. Ewy Sławek, głos zabrał prezydent Katowic, który podziękował Mu za wkład w rozwój naukowy Uczelni i całego regionu oraz złożył serdeczne życzenia. Ponadto, obecny na uroczystości Konsul Republiki Czeskiej, pan Joseph Byrtus, wręczył Profesorowi czeskie odznaczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych za zasługi dla rozwoju nauki i edukacji. Następnie głos zabrali JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Piotr Wilczek oraz obaj Dyrektorzy Instytutów Anglistycznych: prof. dr hab. Wojciech Kalaga (IKiLBiA) i prof. dr hab. Janusz Arabski (IJA). Odczytano także listy gratulacyjne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz list gratulacyjny arcybiskupa Damiana Zimonia, Metropolity Katowickiego. Wszyscy dziękowali Profesorowi Tadeuszowi Sławkowi za jego wkład i poświęcenie w dzieło budowania i tworzenia polskiej anglistyki i humanistyki.

W trakcie spotkania Jubilat dokonał krótkiego podsumowania swojej akademickiej przeszłości przeplatanej reminiscencjami o "stylu późnym", do którego nawiązywał wielokrotnie. To z pewnością efekt przemyśleń, które znalazły swój finał także w artykule o "stylu późnym" w drugim tomie publikacji napisanym wspólnie z Akademią Muzyczną, który niebawem ukaże się w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

Panu Profesorowi Tadeuszowi Sławkowi składamy z serca serdeczne życzenia i gratulacje z okazji tego pięknego jubileuszu, dziękując Mu za to, że jest z nami przez tyle lat i przez ten czas jest naszym Mistrzem. Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich, którzy włączyli się w organizację tej uroczystości.

EWA BORKOWSKA

Autorzy: Ewa Borkowska, Foto: Agnieszka Sikora