Z ostatniej chwili

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Senat Uniwersytetu Śląskiego 24 czerwca powołał do życia w swojej cieszyńskiej Filii nowy Wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji, w ramach którego studenci będą kształceni na kierunkach: etnologia i pedagogika, prowadzonych dotychczas przez Międzynarodową Szkołę Nauk o Edukacji i Kulturze. Jej działalność będzie kontynuowana i rozwijana w ramach polsko-czeskiej współpracy naukowo-badawczej.

Nagrody MENiS

Departament Szkolnictwa Wyższego wyróżnił indywidualnymi nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu troje pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Ewę Kosowską (Kierownik Zakładu Teorii i Historii Kultury Wydziału Filologicznego), prof. dr. hab. Augustyna Bańkę (Kierownik Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Kształcenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii) oraz dr. Marka Mazura (z Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych). Gratulujemy!