Święto Uczelni

VII Uroczysty Koncert Akademicki, towarzyszący Jubileuszowi 35-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odbył się w sobotę 14 czerwca w Filharmonii Śląskiej - zgodnie z tradycją, zapoczątkowaną z inicjatywy ówczesnego Rektora prof. dr. hab. Tadeusza Sławka. Przesłaniem dorocznych spotkań Pracowników i Przyjaciół Uczelni jest stworzenie atmosfery wspólnej wędrówki myśli pomiędzy wieloma obszarami wiedzy i życia, gdzie to, co niewyrażalne słowem, dopełnia muzyka.

Zebranych w Sali Koncertowej im. Karola Stryji gości przywitał pełniący zaszczytną rolę Gospodarza Wieczoru JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, przypominając (bardziej gwoli formalności niż informacji, bo dla słuchaczy Koncertu to rzecz oczywista) datę powołania do życia dziewiątego państwowego uniwersytetu w Polsce - Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: 8 czerwca 1968 roku. 35 lat to może niezbyt imponująca rocznica - kontynuował Rektor - niemniej skłaniająca do refleksji na temat zmiany krajobrazu kulturowego Śląska i Zagłębia "od techniki do beletrystyki" (słowa prof. Ireny Bajerowej). Dziś, gdy w sześciu miastach regionu kształci się ok. 46 tysięcy osób, nikt nie kwestionuje sensu istnienia Uczelni - wiernej tradycji najstarszych uniwersytetów europejskich, a zarazem z ambicjami nowoczesności, potrzebą otwarcia i umiędzynarodowienia - tak, aby była na miarę Tych, którzy ją stworzyli.

 Gospodarzem Koncertu był JM Rektor
Gospodarzem Koncertu był JM Rektor Uniwersytetu
Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek

Zaraz potem nadszedł czas serdecznych powitań, albowiem publiczność Koncertu stanowi co roku grono przyjaznych Uniwersytetowi wybitnych osobowości świata nauki, kultury i sztuki. Nie brakuje przedstawicieli duchowieństwa oraz władz samorządowych i parlamentarzystów. Uczestnikami Święta są także rektorzy innych śląskich uczelni oraz szeroko rozumiana społeczność akademicka regionu. Honorowym gościem wieczoru był prof. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor dwóch minionych kadencji, pomysłodawca cyklu koncertów akademickich. Gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu przesłali na ręce urzędującego JM Rektora UŚ m. in.: Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka, Minister Środowiska Czesław Śleziak, Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, Prezydent Katowic Piotr Uszok, Prezes Zarządu Górnośląskiego Banku Gospodarczego Tadeusz Cypcar oraz Prezes Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Marian Piotrowicz (wszystkie można zobaczyć na stronach internetowych "Gazety").

 Tomasz Spaliński
Tomasz Spaliński

Gościem szczególnie ciepło witanym był Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, który - poza listem gratulacyjnym, przekazał na ręce JM Rektora UŚ Srebrny Medal 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej - jubileuszu obchodzonego przed trzema laty. Ten gest był symbolem więzi łączącej obie Uczelnie. Imponujący liczbą studentów Uniwersytet Śląski (najmłodsza z córek Jagiellońskiego) ma przed sobą - jak przekonywał prof. Ziejka - ogromne możliwości, życzę mu doczekania okazji obchodów święta kilkusetlecia utworzenia.

Miejsce na podium zajął następnie - na zaproszenie Gospodarza - wyczekiwany tegoroczny Jubileuszowy Wykładowca prof. Tadeusz Sławek. Półgodzinna refleksja, bogato inkrustowana cytatami tak filozofów, jak i twórców kultury masowej, dotyczyła tematu zmęczenia będącego człowieczym przeznaczeniem (tekst wykładu drukujemy w całości na następnych stronach "Gazety"). Gośćmi honorowymi poprzednich Koncertów Jubileuszowych byli kolejno profesorowie: Ireneusz Opacki (Nauka - Człowiek - Uniwersytet, 1998), Marek Zrałek (Spór o istotę materii, 1999), Kazimierz Ślęczka (Feminizm u progu nowego wieku, 2000), Janusz Janeczek (Pukając do drzwi kamienia. Rozważania o czasie geologicznym, 2001) i Paweł Migula (Perfumy w świcie owadów, 2002). Pierwsze z uroczystych akademickich spotkań w Filharmonii Śląskiej (w 1997 roku) miało charakter wyłącznie muzyczny, a towarzyszyło mu wręczenie odznaczeń państwowych.

Na trąbce gra Stanisław Dziewior
Na trąbce gra Stanisław Dziewior

Ostatnią część tegorocznego Wieczoru wypełnili Artyści Śląskiej Orkiestry Kameralnej (z towarzyszeniem solistów: Stanisława Dziewiora - trąbka i Tomasza Spalińskiego - gitara) pod dyrekcją Jana Wincentego Hawela. Program przewidywał: Koncert D-dur na gitarę i orkiestrę smyczkową Antonio Vivaldiego, Concerto grosso op. 6 nr 5 Georga Friedricha Haendla oraz Koncert Es-dur na trąbkę i orkiestrę smyczkową Johanna Nerudy; jednak mimo kłopotów z nagłośnieniem (zmęczenie dotyka również materii nieożywionej) publiczność nie pozwoliła muzykom zejść ze sceny bez bisu. Na finał Uroczystego Koncertu Akademickiego z okazji 35-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mieliśmy okazję wysłuchać pierwszej części Suity w dawnym stylu z czasów Holberga op. 40 Edvarda Griega. Nieskrywaną sympatię zebranych zaskarbił sobie pierwszy skrzypek Orkiestry Dariusz Zboch.

Jubileuszowy Wykładowca prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Jubileuszowy Wykładowca prof. dr hab. Tadeusz Sławek

Na swobodną wymianę myśli pozwolił przybyłym zorganizowany ze smakiem w foyer kameralny bankiet (z konieczności "dwupiętrowy" - w Koncercie wzięło udział blisko 400 gości), zamykający sobotni wieczór spędzony w Filharmonii Śląskiej.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka

Doroczne jubileuszowe spotkania w gościnnych murach Filharmonii Śląskiej w Katowicach są możliwe dzięki przychylności jej Dyrektora - Grażyny Szymborskiej oraz mrówczej pracy pracowników Biura Rektora Uniwersytetu Śląskiego pod kierownictwem Piotra Pradeli.

Medal 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej
Medal 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej

Medal 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej

Autorzy: Katarzyna Bytomska, Foto: Wojciech Ziółkowski, Małgorzata Krasuska-Ko