IX Targi Książki Katolickiej

Święto książki katolickiej

Już od dziewięciu lat osoby zainteresowane literaturą religijną mogą zapoznać się z nowościami wydawniczymi podczas Targów Wydawców Katolickich, organizowanych w kwietniu przez księży marianów na warszawskich Stegnach. Jak zawsze, odwiedzający mają okazję nie tylko zorientować się w ofercie i kierunkach rozwoju rynku książki katolickiej, ale także wziąć udział w licznych spotkaniach z autorami i dyskusjach panelowych. Nie dziwi więc fakt, że również pracownicy Biblioteki Wydziału Teologicznego UŚ regularnie biorą udział w tym ważnym księgarskim i kulturalnym wydarzeniu.

Z roku na rok impreza ma coraz bardziej otwartą formułę. Oprócz oficyn katolickich na Targach bywają obecni zarówno wydawcy, którzy okazjonalnie wydają książki z dziedziny religijnej, jak i edytorzy innych wyznań chrześcijańskich. Tym razem gościem honorowym było wydawnictwo ojców franciszkanów z Moskwy, które zaprezentowało pierwszy tom rosyjskiej Encyklopedii katolickiej. Otwierając Targi Prymas Polski ponownie zaprosił do udziału w kolejnych edycjach wydawców z innych krajów i innych kościołów.

Tegoroczne Targi udowodniły, że impreza cieszy się coraz większą popularnością, bowiem wzięło w nich udział ok. 7000 osób, czyli o 1000 więcej aniżeli rok temu. Pośród prezentowanej oferty, jak zawsze największe zainteresowanie wzbudzały tytuły, których autorami bądź bohaterami były takie postacie jak: Jan Paweł II, ks. Jan Twardowski, ks. Józef Tischner, o. Pio, s. Faustyna Kowalska. Bestsellerem, co wcześniej przewidywano, okazał się być Tryptyk rzymski Jana Pawła II. Ilość dotychczas sprzedanych egzemplarzy (ok. 520 tys.) pozwala przypuszczać, że stanie się on największym książkowym hitem 2003 roku. Zapotrzebowanie na książkę jest tak duże, że jej wydawca, niewielka oficyna im. Św. Stanisława z Krakowa, nie jest w stanie nadążyć z drukowaniem. Z ogromnym zainteresowaniem dziełem papieża spotykają się także pracownicy Biblioteki Teologicznej - co ciekawe, pytają o nią nie tylko katolicy. Inną równie poszukiwaną grupę stanowiły wszelkiego rodzaju poradniki, czy to dotyczące życia duchowego, czy problemów rodzinnych i małżeńskich oraz publikacje z biblistyki i biografie. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się nadal wydawnictwa encyklopedyczne, leksykony i słowniki, czego dowodem było przyznanie Nagrody "Małego Feniksa" w dziedzinie nauk kościelnych dla Leksykonu teologii fundamentalnej napisanego pod redakcją ks. prof. Mariana Ruseckiego. Natomiast laureatami Nagrody Głównej Wydawców Katolickich zostali Irena Sułkowska-Kuraś i Stanisław Kuraś, autorzy Bullarium Poloniae, monumentalnego opracowania średniowiecznych biblii papieskich dotyczących Polski. Jakkolwiek w tym roku nie wyróżniono ani jednego tytułu w kategorii literackiej, to jednak sukcesem zakończył się zorganizowany po raz pierwszy konkurs na powieść inspirowaną wartościami chrześcijańskimi: Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu... Jego laureatką została Anna Wrzos (to pseudonim literacki) za zbiór opowiadań zatytułowanych Wizyty aniołów, czyli moje życie kontrolowane. Ciekawostką jest fakt, że książka ukazała się nakładem Księgarni św. Jacka, wydającej m.in. publikacje pracowników naszego Uniwersytetu, która tym razem wystąpiła w roli pomysłodawcy i organizatora konkursu. Jeden z jurorów - Krzysztof Zanussi - zachęcając do lektury podkreślił, że nie jest to książka ociekająca pobożnością, czyli tym co odstręcza od literatury z etykietą "katolicka". Premiera Wizyty aniołów... nastąpiła podczas 48 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Od samego początku istnienia Targów prezentacjom książek towarzyszą liczne spotkania z autorami i dyskusje panelowe, podczas których poruszane są najbardziej aktualne problemy wiary i polskiego katolicyzmu. Dla przykładu, wydanie najnowszej książki o. Jacka Salija Tajemnice Biblii stało się inspiracją do dyskusji i próby odpowiedzi na pytania nurtujące czytelników Pisma Świętego. Autor starał się wyjaśnić, jak czytać Stary Testament, czy Kościół zabrania samodzielnej lektury Biblii, w jaki sposób nadużywa się Pisma Świętego. Treść innej dyskusji stanowił problem roli biskupa w dzisiejszym Kościele. O tym, czy biskup powinien pełnić rolę ojca, pasterza, czy może przyjaciela rozmawiali abp Józef Życiński, bp Ignacy Jeż oraz bp Edward Dajczak. Jednakże, podczas spotkań poruszano nie tylko kwestie dotyczące religii, wiary, czy Kościoła, zajmowano się także problematyką kryzysu polskiej demokracji, jego przyczynami oraz sposobami przełamania. Na tytułowe pytanie - Czy da się wyjść ze struktur zła? odpowiadali: autor książki poświęconej tym zagadnieniom oraz Roman Klaus, twórca i szef firmy Optimus, który - szykanowany przez urzędników - musiał się wycofać z biznesu.

IX Targi Wydawców Katolickich kolejny raz pokazały, że książka religijna ma się nieźle i stanowi ważny element rynku księgarskiego. Nadzieją napawa fakt, że jej wydawcy zaczęli doceniać korzyści płynące z handlu elektronicznego, profesjonalizowania własnych działów promocji i marketingu. Obecnie już nie tak łatwo wskazać oficyny, które wbrew panującym na rynku tendencjom i wyzwaniom zaniedbują reklamę i dystrybucję swych książek. Potwierdzają to zarówno wydawcy, jak i - mający znacznie lepsze rozeznanie w bieżącej ofercie - księgarze i bibliotekarze. Ci ostatni nabywają swej wiedzy z jednej strony poprzez bezpośredni kontakt z czytelnikiem, a z drugiej - poprzez udział w takich imprezach targowych, jak organizowana na warszawskich Stegnach. Również pracownicy Biblioteki Teologicznej powrócili bogatsi o nowo nawiązane kontakty z wydawcami i uzyskane w ten sposób rabaty na przyszłe zakupy, ciekawe nabytki oraz wiele kontaktów wydawniczych pomocnych w ustalaniu profilu gromadzonych zbiorów. Należy podkreślić, iż niewątpliwy wpływ na sukces Targów oraz w ogóle na rozpowszechnianie literatury religijnej w Polsce wywarła działalność Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, które jak zawsze było współorganizatorem spotkania. Zdołało ono zainteresować imprezą wiele ogólnopolskich mediów, co niewątpliwie przyczyniło się do powiększenia jej prestiżu i znaczenia. Organizatorzy mają nadzieję, że przyszłoroczna jubileuszowa edycja stanie się okazją do umiędzynarodowienia ich charakteru, a tym samym do jeszcze większych sukcesów.

AGATA WOJTASIK
Biblioteka Teologiczna UŚ

Autorzy: Agata Wojtasik