Kronika Uniwersytecka - Lipiec 2003

Kształcimy na wysokim poziomie

Wydział Artystyczny cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego znalazł się wśród jednostek pozytywnie ocenionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Komisja pod przewodnictwem prof. Andrzeja Jamiołkowskiego sprawdziła 150 kierunków prowadzonych w uczelniach wyższych z całego kraju pod względem jakości studiów, wydając oceny pozytywne, negatywne oraz warunkowe. Pod uwagę brano przede wszystkim programy i plany studiów, bazę lokalową, liczbę kadry naukowej w stosunku do liczby studentów, zawartość księgozbiorów bibliotek. Pozytywna ocena jest świadectwem, że dany kierunek spełnia ministerialne standardy pod względem kształcenia i, co stanowi ważną informację dla kandydatów na studia, jest miejscem, w którym warto podjąć naukę. Standardy te, zgodnie z decyzją Komisji, spełnia Wydział Artystyczny w Cieszynie, pierwsza oceniana jednostka Uniwersytetu Śląskiego.

Marek Lechki nagrodzony na Festiwalu Filmowym w Krakowie

Marek Lechki - absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ został jednym z laureatów zakończonego 1 czerwca 43. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Autor za film Moje Miasto decyzją jury międzynarodowego otrzymał Nagrodę Specjalną Festiwalu - Srebrnego Smoka. Jury konkursu ogólnopolskiego wyróżniło również film Marka Lechkiego za "ciepłe spojrzenie na człowieka i jego tęsknoty". Na festiwalu obecność swą zaznaczyło jeszcze kilku innych przedstawicieli Wydziału Radia i Telewizji UŚ: Nagrodą Specjalną - Brązowym Lajkonikiem uhonorowano Marię Zmarz-Koczanowicz za film Pokolenie '89, Dyplomy Honorowe otrzymali również Krzysztof Lang za wnikliwe studium patologii w filmie Adrenalina i Leszek Wosiewicz za wzruszający obraz poszukiwania kontaktu ze światem w filmie Przełamując ciszę.

Śląsk w Uniwersytecie

Konferencja naukowa Śląsk w Europie. Tradycja i współczesność przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków działające na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbywała się 21 i 22 maja w Katowicach. Celem organizatorów spotkania było przybliżenie wszystkim zainteresowanym historii, kultury i obyczajowości Śląska. W obradach brało udział wielu specjalistów zajmujących się śląską problematyką na co dzień. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wygłoszone referaty oraz dyskusja panelowa na temat narodowości śląskiej.

Po Majówce

Trzecia już Majówka z Uniwersytetem Śląskim, w tym roku również: z Unią Europejską, odbyła się 30 maja przy Szkole Zarządzania UŚ w Chorzowie. Impreza, której głównym celem jest integrowanie społeczności uniwersyteckiej, tradycyjnie już zgromadziła wielu pracowników uczelni, którzy w towarzystwie rodzin i przyjaciół mogli brać udział w wielu przygotowanych atrakcjach. Majówka, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół UŚ oraz uczelnię, była okazją do wspólnego spędzenia czasu przez osoby, które na co dzień spotykają się tylko w pracy. Na spotkanie to przybyło również wiele osób spoza uczelni. Największą atrakcję stanowiły występy Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice" oraz zespołu studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Goście mogli uczestniczyć również w symultanie szachowej, konkursach wiedzy o Unii Europejskiej przygotowanych przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, dzieci oraz dorośli obserwowali pokaz tresury psów a adrenalinę spotkania podniósł brawurowy pokaz wschodnich sztuk walki zaprezentowany przez członków Akademickiego Związku Sportowego. Na gości czekały przygotowane przez firmę "Uni Mensa" oraz "Klub 99" wyśmienite potrawy.

Komisja ds. Historii UŚ o jego 35 latach

W ramach przygotowań, jakie podejmował Uniwersytet Śląski w Katowicach w związku z jubileuszem 35 lat istnienia, powołana została Komisja ds. Opracowania Historii Uniwersytetu Śląskiego. Na Przewodniczącego Komisji JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek powołał prof. dr. hab. Antoniego Barciaka z Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Prace Komisji, powołanej z inicjatywy Biura Promocji i Karier, mają służyć przede wszystkim umacnianiu pozycji i znaczenia Uniwersytetu oraz budowania jego własnej tradycji. Do podstawowych zadań Komisji należy podjęcie prac nad publikacjami przybliżającymi dzieje Uczelni, poprzez wydawnictwa dotyczące źródeł, a także opracowanie zagadnienia przestrzeni uniwersyteckiej w mieście i regionie. Opracowanie to pozwoli na określenie roli Uniwersytetu w historii i aktualnej sytuacji Górnego Śląska. Członkowie Komisji będą współpracować z młodszymi pracownikami naukowymi Uczelni, którzy będą prowadzić kwerendy i przygotowania do publikacji.

Wojciech Kuczok nagrodzony za Gnój

Wojciech Kuczok, absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, autor powieści Gnój otrzymał nagrodę Książka Wiosny 2003 przyznawaną przez Jury Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych. Autor wyróżniony został za "artystycznie finezyjny i po ludzku przejmujący obraz ludzkiej udręki". Według krytyków literackich Gnój to jedna z najciekawszych powieści, jakie pojawiły się w Polsce w ostatnich latach. Powieść jest wstrząsającą, a chwilami tragikomiczną historią rodzinnego piekła, opowiadaną przez dziecko, będące jednocześnie obiektem przemocy i jej obserwatorem.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego z rewizytą na Słowacji

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek wziął udział w uroczystości inaugurującej objęcie stanowiska Rektora Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji przez doc. Ing. CSc. Milana Murgaša, która odbyła się 10 czerwca. Doc. Ing. CSc. Milan Murgaš odwiedził Uniwersytet Śląski w kwietniu br. w ramach polsko-słowackiej konferencji naukowej X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów, organizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego UŚ. Konferencji towarzyszyło spotkanie rektorów uczelni słowackich z władzami Uniwersytetu Śląskiego, podczas którego zawarta została umowa o partnerstwie strategicznym z Uniwersytetem Mateja Bela oraz umowa o współpracy z Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze. Nitrę prof. dr hab. Janusz Janeczek odwiedził 12 czerwca.

Dziobem i pazurem nagrodzony w Łodzi

Film Dziobem i pazurem w reżyserii Krystiana Matyska, absolwenta Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, otrzymał Grand Prix - statuetkę Żubra i trzy tysiące euro - X Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego, który odbywał się w Łodzi. O główną nagrodę Festiwalu ubiegało się w tym roku 30 filmów polskich i zagranicznych. Obrazy oceniało międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Henryka Kluby z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Dziobem i pazurem został wcześniej nagrodzony Grand Prix 9. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ

Kwalifikacja na studia w Polsce

W bieżącym roku akademickim Uniwersytet Śląski został wyróżniony rekordową liczbą pracowników powołanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w skład komisji kwalifikujących kandydatów polskiego pochodzenia na studia w Polsce. Liczba powołanych z Uniwersytetu Śląskiego członków komisji ministerialnych (wybranych spośród współpracowników i sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej) świadczy o wysokiej ocenie pracy osób, które uczestniczyły w takich komisjach w poprzednich latach.

W tym roku są to następujące osoby:

- Czeski Cieszyn (Republika Czeska)
dr Aldona Skudrzyk - Wydział Filologiczny
dr Piotr Kuś - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

- Wilno (Litwa), Dyneburg (Łotwa)
prof. UŚ dr hab. Marek Pytasz - Wydział Filologiczny (przewodniczący komisji)
dr Marek Piętka - Wydział Filologiczny

- Kiszyniów (Mołdawia), Lwów (Ukraina)
dr Jolanta Tambor - Wydział Filologiczny (przewodnicząca komisji)
prof. UŚ dr hab. Karol Pasterny - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

- Lwów (Ukraina)
dr Danuta Opacka-Walasek - Wydział Filologiczny

- Moskwa, Irkuck (Rosja), Astana (Kazachstan)
dr Romuald Cudak - Wydział Filologiczny (przewodniczący komisji)

SJiKP

Wiosenne wyjazdy

W ramach programu Socrates-Erasmus pracownicy i współpracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej odwiedzili w maju zagraniczne uniwersytety. W dniach 18-22 maja dr Magdalena Bąk była gościem Instytutu Tłumaczeń Uniwersytetu w Wiedniu. W ramach swojej wizyty przeprowadziła zajęcia dla studentów sekcji polskiej. Dla studentów z grup początkujących dr Bąk przygotowała zajęcia językowe z zakresu idiomatyki i norm obowiązujących we współczesnym języku polskim, zaś zajęcia w grupie zaawansowanej poświęcone były analizie języka powieści Doroty Masłowskiej. W podobnym terminie - od 19 do 21 maja - mgr Wioletta Hajduk-Gawron została zaproszona na Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu. Prowadziła tam zajęcia z literatury polskiego pozytywizmu oraz - dzięki gościnności prof. Marii Sobotkovej i pracowników sekcji polonistycznej - mogła przeprowadzić ankiety, dotyczące recepcji literatury polskiej. Również na początku czerwca z "socratesowymi" wykładami wyjechali do Uniwersytetu im. M. Lutra w Halle prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź i mgr Małgorzata Smereczniak. Prof. Andrzej Gwóźdź swoimi wykładami i seminariami uatrakcyjnił program poświęcony filmowi polskiemu, który został zainaugurowany w Halle w letnim semestrze tego roku. Mgr Małgorzata Smereczniak rozmawiała ze studentami o przemianach we współczesnej polszczyźnie.

Socratesowe wyjazdy pracowników UŚ do zagranicznych uniwersytetów są bardzo cenne. Dzięki nim w kolejnych latach przyjeżdża do Katowic coraz więcej cudzoziemców - studentów, przekonanych, że właśnie w naszym uniwersytecie spotkają najlepszych wykładowców.

SJiKP

Zmiany na Paderewskiego i Bytkowskiej

Uprzejmie informujemy wszystkich studentów zainteresowanych zamieszkiwaniem w obiektach przy ul. Paderewskiego 32-32a i Bytkowskiej 1a, że JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zdecydował o likwidacji z dniem 30 września 2003 r. mieszczących się tam Domów Studenckich nr 5 i 6. Decyzja ta, skonsultowana z organami samorządu studentów UŚ, jest motywowana stale rosnącą liczbą niewykorzystanych miejsc studenckich oraz koniecznością usprawnienia zarządzania bazą mieszkalną i uporządkowania gospodarki finansowej uczelni. Zlikwidowane pokoje studenckie zostaną włączone do puli miejsc hoteli asystenckich, mieszczących się w wyżej wymienionych obiektach.

Likwidacja akademików nie oznacza, że studenci nie będą mogli nadal mieszkać we wspomnianych budynkach. Modyfikacja zarządzenia w sprawie hoteli asystenckich daje studentom możliwość ubiegania się o zamieszkanie w ww. hotelach. W pierwszej kolejności uzyskują ją dotychczasowi lokatorzy - studenci studiów dziennych Wydziałów tradycyjnie zamieszkujących DS nr 5 (Biologii i Ochrony Środowiska, Filologicznego, Teologicznego, Szkoły Zarządzania) i DS nr 6 (Radia i Telewizji, Filologicznego). W przypadku zamieszkania w jednym pokoju dwóch osób miesięczna odpłatność za zakwaterowanie będzie porównywalna z dotychczas obowiązującą w domu studenckim. Istotna różnica polega na tym, iż opłata jest ponoszona przez cały okres na jaki opiewa przydział, także w czasie wakacji.

Podania o hotel (potwierdzone przez dziekanat i zaopiniowane przez dziekana lecz niewymagające zaświadczeń o dochodach) można składać do 15 każdego miesiąca w Dziale Socjalnym, w Katowicach ul. Szkolna 7 pok. nr 3 na parterze. Wnioski złożone nie później niż 30 czerwca powinny być rozpatrzone do 15 lipca br. Formularze podań są dostępne również w dziekanatach wspomnianych Wydziałów. Osoby które wolałyby zamieszkać w Katowicach-Ligocie proszone są o złożenie w dziekanacie zwykłych wniosków o akademik. Także studenci, którzy ewentualnie nie otrzymają miejsca w hotelu asystenckim, będą mogli ubiegać się o zakwaterowanie z puli dziekańskiej lub rektorskiej w każdym domu studenckim dysponującym wolnymi miejscami.

www.us.edu.pl/uniwersytet/studenci

Centralna rejestracja kandydatów na studia

Rekrutacja kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki 2003/3004 przebiegała w sposób nieco inny niż zwykle. Osoby składające dokumenty na wybrane kierunki studiów dziennych (chemia, chemia środowiska, informatyka i matematyka na WMFiCh, informatyka na WT, oraz historia, filozofia, politologia, socjologia, socjologia ze specjalnością praca socjalna, a także socjologia reklamy i komunikacji społecznej na WNS w Katowicach) podlegały tzw. centralnej rejestracji, do której nie przystępowali jedynie laureaci i finaliści olimpiad, składający dokumenty w sposób tradycyjny.

Centralna rejestracja to projekt eksperymentalny, dlatego nie obejmował zgłoszeń na wszystkie kierunki studiów (poza przypadkami składania przez jedną osobę dokumentów na dwa kierunki, z których jeden objęty był pilotażem, np. na politologię i prawo - wówczas obydwie teczki podlegały rejestracji centralnej). Celem projektu było umieszczenie informacji o kandydatach w komputerowej bazie danych oraz możliwie szybkie i bezpośrednie przekazanie im informacji o dalszych etapach rekrutacji.

Każdy centralnie rejestrowany kandydat zgłaszał się najpierw do Działu nauczania, gdzie otrzymał przepustkę (z datą i godziną "operacji") na salę rejestracyjną, gdzie należało się stawić z kompletem niezbędnych dokumentów (w teczce). Tam był kierowany na konkretne miejsce i wypełniał formularze rejestracyjne w czasie prowadzonego przez lektora szczegółowego instruktażu (co polegało głównie na bardzo starannym zaczernieniu ołówkiem stosownych pól). Trzeba było jedynie zwrócić szczególną uwagę na staranne wpisanie danych i zaznaczenie ich w rubrykach kodowych, co było bardzo istotne przy późniejszym automatycznym wczytywania danych do bazy komputerowej. Wypełnione formularze wędrowały następnie do skanera, a kandydaci zapoznawali się z 15-minutowym pokazem informacyjnym o uczelni. Po kwadransie otrzymywali zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminów wstępnych, co potwierdzali własnoręcznym podpisem na specjalnych drukach. Teraz dopiero ostatecznie rozstawali się z przyniesionymi teczkami. W ciągu każdej godziny pracy rejestrowano w ten sposób do 96 kandydatów. Kandydaci, którzy niepoprawnie wypełnili formularz, podlegali ponownej rejestracji w następnej turze.

red.

Zaszczytne imię Profesora

Uroczystość nadania imienia Profesora Kazimierza Czechowicza jednej z sal wykładowych (niegdyś jego ulubionej) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, połączona z odsłonięciem poświęconej jego osobie tablicy pamiątkowej, odbyła się 11 czerwca w gmachu Wydziału przy ul. Bankowej. W spotkaniu wzięli udział przyjaciele, współpracownicy i uczniowie Profesora. Współorganizatorem uroczystości, której towarzyszyła sesja naukowa oraz spotkanie z poezją (w wykonaniu aktorki Ewy Ziętek), był Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.

 Profesor Kazimierz Czechowicz
Profesor Kazimierz Czechowicz

Profesor Kazimierz Czechowicz urodził się w 1926 roku w Tarnopolu. Dzieciństwo przerwała wojna, naukę kontynuował na tajnych kompletach, jednocześnie związał się z ruchem oporu w szeregach Armii Krajowej. Bezpośrednio po wojnie wraz z Rodzicami osiedlił się w Bytomiu. Szerokie przyrodnicze wykształcenie uzyskał we Wrocławiu (1947-1951).

Po ukończeniu studiów podjął pracę we wrocławskiej Akademii Medycznej, już w 1962 roku uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych, zaś w 1969 mianowany został docentem w ówczesnych Zakładzie Histologii i Embriologii. Jego zawodowe zainteresowania koncentrowały się wokół neuroendokrynologii, zwłaszcza zjawiska neurosekrecji. Nieobce Mu były problemy embriologii eksperymentalnej, klasycznej histologii i anatomii mikroskopowej, a także toksykologii. Z zakresu tych dyscyplin naukowych opublikował ponad 100 oryginalnych prac badawczych, liczne skrypty i podręczniki akademickie. Przewód habilitacyjny przeprowadził w 1971 roku.

W 1975 roku ówczesny doc. dr hab. Kazimierz Czechowicz otrzymał propozycję zorganizowania Katedry Histologii i Embriologii w Uniwersytecie Śląskim i objęcie jej kierownictwa. Przez wiele lat piastował funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, w 1987 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i wkrótce też zwyczajnego. Aktywnie uczestniczył także w życiu licznych gremiów naukowych, takich jak: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików, Polskie Towarzystwo Anatomiczne, Polskie Towarzystwo Fizjologiczne. Osobistym staraniom Profesora Kazimierza Czechowicza zawdzięczamy powołanie w początkach 1981 roku Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, któremu wiele lat przewodniczył.

Jego osiągnięcia zawodowe zostały nagrodzone licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami, jednak tylko najbliżsi wiedzieli, że prócz wielu nagród rektorskich odznaczony był m. in.: Złotą Odznaką Honorową Academia Medica Vratislaviensis, Złotą Odznaką za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski czy Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Bardzo bliska była Mu także szeroko pojęta kultura, sztuka, muzyka... Uczestniczył w koncertach, bywał w operze; sam zresztą doskonale grał na skrzypcach. Interesował się fotografią i fotografiką. Przez kilkadziesiąt lat życia zgromadził także poważny zbiór znaczków pocztowych (znaczna ich część ilustruje... zwierzęta). I jeszcze jedna słabość Profesora: w zaciszu domowym wypoczywał sklejając przez wiele godzin... modele samolotów. I tylko ten, kto zna warsztat pracy histologa - wie, że właśnie ta profesja i właśnie to hobby wymagają tej samej precyzji, cierpliwości i sprawnej ręki.

red.

Za pomoc i udostępnienie źródeł dziękujemy dr. Marianowi Biczyckiemu (wychowankowi Profesora).