WYSTAWA NAUKOWEJ KSIĄŻKI ZAGRANICZNEJ W BIBLIOTECE TEOLOGICZNEJ

W dniach od 20 do 23 listopada zaprezentowano na Uniwersytecie Śląskim najnowszy światowy dorobek naukowej książki zagranicznej. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i A.B.E. Marketing - Publishers' Distribution Service.

Pomysł prezentacji książki naukowej społeczności akademickiej dojrzewał od wielu lat zarówno w środowisku bibliotekarskim, jak i kuluarach firmy specjalizującej się w imporcie i dystrybucji wysokiej klasy obcojęzycznych publikacji - ABE Marketing. Wcześniej realizację tego przedsięwzięcia utrudniał brak odpowiedniego pomieszczenia w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Na przeciw tym potrzebom wyszła Biblioteka Teologiczna, korzystając z możliwości lokalowych macierzystego wydziału: duży przestronny holl przez kilka dni pełnił funkcję salonu wystawowego. Dobre oświetlenie, graficzna strona napisów oraz odpowiednio ustawiona literatura przyciągały zwiedzających.

Wystawiono 1300 zagranicznych publikacji z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych i społecznych. Dla większej przejrzystości książki podzielono na kilkanaście działów: encyklopedie ogólne, słowniki językowe, filozofia, religia, historia kultury, historia powszechna, socjologia, ekonomia, nauki polityczne, prawo, europeistyka, lingwistyka, językoznawstwo, literatura, biografie, marketing i zarządzanie, psychologia, pedagogika, ekologia, nauki przyrodnicze.

Na wszystkich stoiskach prezentowany był dorobek kilkunastu wydawnictw zagranicznych, a zwłaszcza tych, dla których ABE Marketing jest oficjalnym przedstawicielem w Polsce. Są to, m. in.: Artech House, Editions Technip, Europa Publications, Euromoney Books, Gale Group, K.G. Sauer Verlag, Lonely Planet Publications Ltd., Meżdunarodnaya Kniga, World Bank Group, itp.

Każda wystawa na ogół trwa krótko, ale przygotowania do niej zaczynają się wiele tygodni wcześniej. Zaproszenia wysłano do wszystkich wydziałów uczelni oraz innych placówek naukowych regionu i pozostałych środowisk akademickich. Wystawę przygotowano zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i postulatami dużego zapotrzebowania na naukową książkę zagraniczną, licząc na szerokie zainteresowanie. Rozesłano około 300 zaproszeń. Reakcja pracowników naukowych była niewielka, a przecież oni byli głównymi adresatami prezentowanej literatury. W dniu otwarcia najliczniejszą grupę stanowili bibliotekarze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, bibliotek specjalistycznych oraz bibliotekarze z innych bibliotek naukowych środowiska akademickiego.

Powitanie wszystkich przybyłych gości to niezastąpiona rola Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Pani mgr Wandy Dziadkiewicz. Mimo ciepłych słów uznania pod adresem wykonawców całego przedsięwzięcia, czuło się dyskretny żal, że ekspozycja nie może być prezentowana w pomieszczeniach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Pani Dyrektor wyraziła nadzieję, że w najbliższym czasie w planowanym budynku nowej biblioteki znajdzie się miejsce na tego typu działalność.

Ksiądz Dziekan prof. dr hab. Wincenty Myszor nie tylko gratulował pomysłu, ale wyrażał radość ze zorganizowania wystawy na Wydziale Teologicznym, który, jak podkreślił jest integralną częścią Uniwersytetu Śląskiego i swoimi możliwościami służy całej społeczności akademickiej.

Oficjalna strona powitania przypadła pracownikom firmy ABE Marketing - Głównemu Dyrektorowi Markowi Nowakowskiemu i Pani Jolancie Szteinhof - Dyrektorowi Okręgowemu na południową Polskę. Przybliżono historię firmy, możliwości współpracy, tematykę prezentowanych książek. Podkreślono również, że w kilkuletniej pracy firmy jest to największa ekspozycja, jaką zaprezentowano dotychczas, mając na uwadze szerokie spektrum odbiorców.

Nie da się ukryć, że tego typu wystawa to dla wielu wydawnictw nie tylko sposób na sprzedanie większej liczby książek, ale także, a może przede wszystkim, okazja do zaprezentowania własnej oferty i zainteresowania potencjalnego odbiorcy książkami, które dopiero się ukażą. Stąd wielka dbałość z jaką firma A.B.E. Marketing przygotowała się do spotkania z środowiskiem naukowym. We wszystkich działach można było znaleźć, często bardzo okazałe katalogi i foldery reklamowe, oraz liczyć na fachową pomoc i poradę przedstawiciela firmy. Szczególny nacisk położono na eksponowane nowości. W każdym dziale można było dostrzec od kilku do kilkunastu pozycji najnowszej literatury sprowadzonej prosto z wydawnictw do wglądu przez zainteresowane gremia pracowników naukowych.

Wystawa, według opinii organizatorów, cieszyła się

wystawa
sporym zainteresowaniem. Szczególnie w pierwszym i ostatnim dniu oglądających było dużo. Wszystkie wystawione książki można było oglądać, rezerwować i kupować. Jednakże - mimo szerokiej oferty wystawienniczej - kupujących w stosunku do odwiedzających było zdecydowanie mniej. Ceny książek, zwłaszcza nowości, a tych programowo było najwięcej, uwzględniając nawet zniżki promocyjne, były zbyt wysokie dla środowiska akademickiego.

Adresatami tego typu wystaw są z jednej strony nauczyciele akademiccy i pracownicy bibliotek, a z drugiej studenci i młodzież ucząca się. Jedni i drudzy przeglądali interesujące ich publikacje, zwłaszcza słowniki językowe, encyklopedie specjalistyczne, albumy i dzieła źródłowe, jednak w niewielu przypadkach decydowano się na indywidualny zakup. Najczęściej pracownicy bibliotek rezerwowali literaturę do dalszych wspólnych decyzji z pracownikami naukowymi i bibliotekarzami dziedzinowymi.

Główny trzon wystawy stanowiła tradycyjna forma książki, chociaż na wielu stoiskach można było dostrzec tytuły z nową elektroniczną formą przekazu. Ta postać książki wzbudzała duże zainteresowanie, chociaż czuło się, że niektórym nie wystarcza szczegółowy opis nawet z krótką informacją adnotowaną, mieli ochotę zajrzeć do "środka". Książka to książka, zachęca nie tylko tytuł i wydawca, ale przyciąga szata graficzna, treść i bogaty aparat naukowy. Liczymy na to, że digitalizacja, która milowymi krokami wkracza do bibliotek nie obejmie tak szybko wydawnictw i wydawców. Mamy nadzieję, że przez najbliższe lata prezentowane będą u nas najnowsze książki, a ich ekspozycja wpisze się na stałe w pejzaż usług bibliotecznych.

Autorzy: Bogumiła Warząchowska, Foto: Archiwum Autora