Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Styczeń 2003

Habilitacje:

Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Marian GIERULA
Dr hab. Marian MITRĘGA

Wydział Filologiczny
Dr hab. Maria CICHOŃSKA

Doktoraty:

Wydział Prawa i Administracji
Dr Mirosław PAWEŁCZYK
Dr Maciej MĄCZYŃSKI

Kolegium Polskie Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze
Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

Dr Beata OELSZLAEGER
Dr Lidia WOLLMAN-MAZURKIEWICZ

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Rafał KOJS

Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
Dr Ewelina KONIECZNA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Joanna SZYMANOWSKA-PUŁKA

SPNJO
Dr Bożena CZEKAŃSKA-MIREK

Kolegium Języka Biznesu
Dr Urszula MICHALIK