Złoty laur Cieszynianki

Ziemia Cieszyńska wciąż zyskuje sławę poza granicami regionu, w Polsce i za granicą - sławi się piękno krajobrazu i tempo rozwoju gospodarczego, rozgłos przynoszą jej wielcy ludzie polityki, jak były Marszałek Województwa Jan Olbrycht, czy wybitni sportowcy, jak Adam Małysz. Na jej wizerunek składa się praca wielu ludzi, także tych, których dokonania są może mniej spektakularne, mniej rozpropagowane medialnie, ale których wkład w promocję i rozwój regionu jest bezcenny. Są to ludzie nauki, którzy systematycznie badają i skrzętnie opisują kulturę tej ziemi, obyczaje i język ojców - gwarę. Za ich osiągnięcia należą się ukłony i laury.

Okazji do okazania wdzięczności i uhonorowania dorobku jest niewiele, tym cenniejsza jest inicjatywa Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, który w Święto Niepodległości, 11 listopada br., zorganizował w cieszyńskim teatrze uroczystość wręczenia nagród Srebrnej i Złotej Cieszynianki, osobom szczególnie zasłużonym dla Ziemi Cieszyńskiej. Wśród grona dwunastu laureatów srebrnych statuetek była jedna wyjątkowa - Złota Cieszynianka, przyznana wyjątkowemu człowiekowi - prof. Danielowi Kadłubcowi, folkloryście, językoznawcy, kierownikowi Katedry Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego. Za dorobek naukowy, na który składają się setki artykułów i dziesiątki książek tematycznie związanych z kulturą Cieszyńskiej Ziemi i jej językiem, za trud zbierania i publikowania ludowych bajek, podań i pieśni, za pracę dydaktyczną w środowisku studenckim i wiele, wiele innych zasług, mieszkańcy i władze regionu wyraziły w ten sposób swoje podziękowanie.