Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Listopad 2002

Habilitacje:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Bernard PALOWSKI
Dr hab. Małgorzata GAJ

Doktoraty:
Wydział Techniki
Dr Paweł JANIK
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Dorota BOROWSKA-WYKRĘT
Dr Katarzyna BEDNARSKA
Dr Kalina WIECZOREK
Dr Jolanta JUCHIMIUK
Dr Wojciech SIERKA

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania