Informacje o wynikach rekrutacji w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003

Uniwersytet Śląski kształci 40 493 studentów na 31 kierunkach oraz na 2 kierunkach międzywydziałowych i 6 jednostkach międzyuczelnianych. Kształcenie odbywa się na 11 wydziałach. Od roku akademickiego 2002/2003 została przekształcona struktura organizacyjna Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przez powołanie Wydziału Artystycznego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze.

W roku akademickim 2002/2003 limit na studia dzienne wynosił: 6109 miejsc (zgłosiło się 19137 kandydatów, przyjęto: 6645 osób), na studia zaoczne i wieczorowe: 7550 miejsc (zgłosiło się: 7957 kandydatów, przyjęto: 6527 osób). Pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Śląskim rozpocznie 13172 studentów.

Ranking popularności kierunków jest następujący:

 1. psychologia: 15,0 kandydatów na 1 miejsce;
 2. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 10,8;
 3. reżyseria: 10,6
 4. język rosyjski od podstaw: 9,6
 5. socjologia 3-l (reklamy i komunikacja społeczna): 9,5
 6. filologia angielska: 8,8;
 7. pedagogika: 8,4;
 8. socjologia 5-letnia: 7,8
 9. język hiszpański: 7,4
 10. socjologia 3-l (praca socjalna): 7,1
 11. informatyka: 6,8
 12. politologia: 6,8
 13. filologia germańska: 6,5
 14. kultura i lit. brytyjska i ameryk.: 5,4
 15. kult. i lit. bryt. i ameryk. (Rybnik): 5,3
 16. prawo: 5,1
 17. kulturoznawstwo: 5,0
 18. historia: 4,9
 19. geografia: 4,3
Od powstania Uniwersytetu Śląskiego opuściło ją 85 754 absolwentów w tym po studiach dziennych 47 263.

Dla porównania rok akademicki 2001/2002

 R. akad. 2001/2002 2002/2003
St. dzienne  
- kandydaci: 18 525 19137
- przyjęci: 5 926 6645
St. zaoczne  
- kandydaci: 9489 7957
- przyjęci: 7742 6527
Przyjęci ogółem: 13 668 13172

stan na 14.10.2002 r.
Dział Nauczania Uniwersytetu Śląskiego

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania