BAZY DANYCH I SERWISY CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH UDOSTĘPNIONE DO TESTOWANIA W SIECI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO do końca roku 2002


EBSCOHOST - NOWE BAZY DO TESTOWANIA
(PSYCHINFO, ECONLIT, INSPEC, GEOREF)
http://search.epnet.com


W ramach EIFL Direct na platformie EBSCOhost otrzymaliśmy testowy dostęp na okres 1.X do 31.XII.2002 do następujących baz:

PsychINFO - baza zawierająca ponad milion opisów bibliograficznych ze streszczeniami artykułów czasopism, książek, prac naukowych i raportów od 1887 r. z zakresu psychologii i dziedzin pokrewnych takich jak psychiatria, medycyna, socjologia, edukacja, farmakologia, fizjologia, antropologia, językoznawstwo, biznes, prawo. Obejmuje materiał wyselekcjonowany z ponad 1700 czasopism międzynarodowych publikowanych w ponad 35 językach. Członkowie konsorcjum EIFL (m. in. UŚ) mają dostęp do pełnych tekstów ponad 550 czasopism indeksowanych w bazie PsychINFO poprzez bazę Academic Search Premier.

EconLit - baza wydawana przez American Economic Association, zawiera 825 tys. rekordów bibliograficznych i abstraktów z ekonomicznej literatury światowej indeksowanej w Journal of Economic Literature, z zakresu rachunkowości, finansów, bankowości, ekonometrii, prognoz ekonomicznych, gospodarki światowej, rynków kapitałowych, marketingu, organizacji i zarządzania, ekonomiki pracy i in. Baza obejmuje również abstrakty książek i artykułów z czasopism publikowanych przez Cambridge University Press.

W bazie indeksowanych jest ponad 250 czasopism, do których Uniwersytet Śląski ma dostęp w wersji pełnotekstowej w bazach Business Source Premier i Academic Search Premier.

W serwisie znajdują się także posiadane przez nas bazy INSPEC i GeoRef. Prezentowana wersja on-line umożliwia dostęp do pełnych tekstów czasopism poprzez bazę Academic Search Premier.INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING (do 1.XI.2002 r.)


W ramach planowanego konsorcjum EIFL Science and Technology otrzymaliśmy dostęp do wszystkich czasopism Institute of Physics Publishing pod adresem: http://www.iop.org/EJ/G/7/1288 username: polandtrial | password: eifltrialCZASOPISMA SERWISU PROQUEST
http://www.il.proquest.com/pqdauto


Oferta Proquest obejmuje pakiet następujących baz pełnotekstowych:

  1. Proquest Applied Science & Technology - ok. 150 czasopism z dziedziny nauk ścisłych,
  2. Proquest Computing - ponad 200 czasopism z dziedziny informatyki,
  3. Proquest Telecommunications - ok. 60 czasopism z dziedziny telekomunikacji,
  4. Proquest General Sciences - ok. 80 czasopism z dziedzin takich, jak: ekologia, geografia, biologia,
  5. Career & Technical Education - ok. 400 czasopism obejmujących prawie wszystkie dziedziny doskonalenia zawodowego,
  6. Proquest Social Sciences - ok. 260 czasopism z dziedziny nauk społecznych,
  7. Proquest Education Journals - ponad 300 czasopism o tematyce związanej z zagadnieniami edukacji,
  8. ABI trade & Industry - ok. 800 czasopism biznesowych obejmujących zagadnienia związane z prawie wszystkimi gałęziami przemysłu,
  9. Proquest Nursing Journals - ponad 300 czasopism z dziedziny pielęgniarstwa, biomedycyny, terapii alternatywnej, etc.,
  10. Proquest Agriculture Journals - ok. 80 czasopism z dziedziny rolnictwa, weterynarii, żywienia, leśnictwa.CZASOPISMA CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS http://www.journals.cambridge.org


Uniwersytet Śląski uzyskał testowy dostęp do ponad 70 tytułów czasopism wydawanych przez Cambridge University Press. Pod adresem: http://www.journals.cambridge.org Z rozwijanej listy Browse journals należy wybrać Subscribed Journals.PROQUEST DIGITAL DISSERTATIONS
http://wwwlib.umi.com/dissertations


Baza danych zawierająca ponad 1,6 mln opisów dysertacji naukowych od 1861 r., głównie z uczelni amerykańskich. Obejmuje nauki ścisłe, społeczne i humanistyczne. Od roku 1997 w wersji pełnotekstowej, pozostałe opisy z abstraktami.


Prosimy przekazywać opinie o testowanych serwisach do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (tel. 359-1745, email: bgoin@bg.us.edu.pl) lub do swojej biblioteki wydziałowej.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania