Europejski Znak Jakości

26 września w krakowskim hotelu "Grand" odbyło się wręczenie nagród European Label, to jest Europejskiego Znaku Jakości, przyznawanych przez Unię Europejską dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu i uczeniu się języków. Nagrodę taką uzyskała w tym roku jednostka Uniwersytetu Śląskiego - Szkoła Języka i Kultury Polskiej. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli więc pracownicy i współpracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej: dr Romuald Cudak - dyrektor Szkoły, prof. dr hab. Małgorzata Kita, dr Aleksandra Janowska, dr Romualda Piętka, dr Agnieszka Szol i mgr inż. Paweł Buchacz. Odbierali oni dyplomy Europejskiego Znaku Jakości przyznane Szkole jako autorzy dwu nagrodzonych programów komputerowych. Są to: GRAMPOL, komputerowy program wspomagający naukę gramatyki polskiej oraz program MODIMNET przeznaczony do nauki dla początkujących dorosłych frankofonów. Podczas uroczystości nieobecne były: dr Jolanta Tambor, która w tym czasie przebywała z wykładami na Uniwersytecie w Edmonton w Kanadzie i dr Aldona Skudrzykowa.

European Label 2002

Program GRAMPOL przeznaczony jest dla obcokrajowców pragnących uporządkować swą wiedzę gramatyczną i zautomatyzować sposób posługiwania się językiem. GRAMPOL składa się z 569 zestawów ćwiczeń w lekcjach i w testach. Razem jest to 5690 przykładów do rozwiązania z następujących poziomów języka: fonetyczno-ortograficznego, słowotwórczego, fleksyjnego i składniowego. Dodatkowo program zawiera bogaty zestaw Pomocy - jest to Ściąga (schematy i tabele gramatyczne) oraz Pomoc gramatyczna (szczegółowe wyjaśnienia gramatyczne na dany temat). Program zawiera także słowniczek polsko-angielski.

Program MODIMNET to multimedialny kurs języka polskiego, zawierający tekst, dźwięk (można nagrywać własny głos i odsłuchiwać nagrane dialogi), nagrania wideo. Ponieważ program przeznaczony jest dla osób francuskojęzycznych, zatem całość wyjaśnień gramatyczno-fonetyczno-cywilizacyjnych bierze pod uwagę różnice między językiem polskim i francuskim oraz pomiędzy kulturami obu narodów. MODIMNET zawiera 9 części podzielonych na lekcje, a każda z części mieści objaśnienia cywilizacyjne, gramatyczne, fonetyczne, słownik oraz krótki film wideo. Program stanowi model kursu nauczania innych języków mało znanych i rzadziej nauczanych ("modimes"). MODIMNET powstał w kooperacji z francuską Państwową Wyższą Szkołą Telekomunikacji (ENST) w Paryżu i z krakowską AGH w ramach programu Socrates Lingua.

European Label 2002

Otrzymane nagrody są tym cenniejsze, że spośród inicjatyw przedstawionych przez uczelnie wyższe Europejski Znak Jakości otrzymały jedynie trzy, z których dwie wyżej wymienione stanowią dzieło pracowników naszej uczelni, a jedna (system certyfikacji języka polskiego jako obcego) - pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawicielom Uniwersytetu Śląskiego wręczono certyfikaty poświadczające jakość produktów, podpisane przez dr Krystynę Łybacką, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz przez Viviane Reding, Komisarza Unii Europejskiej ds. Edukacji i Kultury. Gratulacje złożyli przedstawiciele Narodowej Agencji Programu Socrates Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Autorzy: Agnieszka Szol
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania