Jak dobrze być wśród ludzi

Relacja z aukcji prac plastycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

"To była wielka przygoda. Mało kto z nas ma możliwość uczestniczyć w prawdziwej aukcji, to wydarzenie było jej namiastką, przedsmakiem tych wrażeń, jakie się ma licytując naprawdę wielkie dzieła. Dodana do zabawy charytatywność uczyniła z niej zupełnie nowe doświadczenie" -powiedziała o licytacji, która odbyła się w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dr Agnieszka Pietrzyk.

Aukcja
Otwarcie aukcji prac plastycznych
(JM Rektor prof. Janusz Janeczek, Senator RP dr Krystyna Doktorowicz).

Aukcja prac plastycznych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych została zorganizowana 28 września br. przez pracowników naukowych Zakładu Arteterapii w Instytucie Pedagogiki, pracowników Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy dyrekcji Filharmonii Śląskiej. W sobotni ranek w Auli Kazimierza Lepszego UŚ zgromadziło się ponad 200 zaproszonych przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego gości. Byli wśród nich przedstawiciele władz miasta, partii politycznych, mediów, firm komercyjnych oraz pracownicy Uniwersytetu. Porywająco i z wielkim osobistym zaangażowaniem licytację prowadziła Pani Senator RP Krystyna Doktorowicz.

Aukcja
Licytacja

Jak wiele zależy właśnie od prowadzącego widocznym stało się już przy pierwszym obrazie poddanym pod głosowanie, którego cena osiągnęła kwotę aż 1000 zł. Z powodzenia swojego "Łabędzia" cieszyć się mogła mała Sonia. W licytacji wziął również czynny udział JM Rektor UŚ prof. Janusz Janeczek oraz, choć nie bezpośrednio, prof. Tadeusz Sławek. Wszystkie pieniądze uzyskane z licytacji obrazów młodych twórców, dzieci odrzuconych przez otoczenie, niejednokrotnie również przez własnych rodziców, przekazane zostały na dofinansowanie działalności terapeutycznej, opiekuńczej i wychowawczej Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Katowicach. Jak poinformowała Barbara Majchrowicz, Wicedyrektor Szkoły, przeznaczone zostaną na doposażenie, materiały i pomoce konieczne do pracy z dziećmi.

Aukcja
Aukcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem.

Arteterapia - muzycy dzieciom

Aukcja prac plastycznych stanowiła ukoronowanie, realizowanego przez Dyrekcję i Muzyków Filharmonii Śląskiej oraz pracowników naukowych Zakładu Arteterapii Instytutu Pedagogiki UŚ, autorskiego projektu edukacyjnego. Projekt ten oparty jest na metodzie pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakładającej wywołanie wrażeń artystycznych. Arteterapia, czyli leczenie przez sztukę, to wykorzystanie mechanizmu przekodowywania znaków, doświadczeń ze świata muzyki, słowa czy obrazu na sferę reakcji ruchowych i plastycznych. Dzieci biorące udział w projekcie prowadzonym przez dr Katarzynę Krasoń, dr Beatę Mazepę-Domagałę (prawdziwego kustosza-entuzjastę wystawy!) oraz dr Wiesławę Sacher i dr Grażynę Szafraniec, pod kierownictwem prof. Mirosławy Knapik, uczestniczyły w koncertach muzycznych w wykonaniu artystów Filharmonii Śląskiej. Po wysłuchaniu koncertu wrażenia dźwiękowe przenoszone były w sferę ekspresji: ruchu, dzieł plastycznych, muzykowania na instrumentach, śpiewu.

Aukcja
Łabędź" Sonii Golonki

Na zakończenie projektu, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht, w czerwcu br. zorganizowano Koncert Integracyjny. Towarzysząca koncertowi wystawa prac dzieci biorących udział w projekcie wzbudzała tak duże zainteresowanie, że zdecydowano się wystawić je na aukcji, z której dochód zasili placówkę edukacyjną dzieci. Dzięki zaangażowaniu pracowników Filharmonii, szczególnie Małgorzaty Sznicer, Dyrektora Impresariatu, pracowników Uniwersytetu Śląskiego, a także Katowickiego Domu Sztuki przy ulicy Zabrskiej 5, aukcję taką udało się zorganizować, a jej efekt przerósł oczekiwania.

Aukcja
Krótki wykład prof. Mirosławy Knapik z Zakładu
Arteterapii Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ.

Lekcja dobra i radość dawania

Dzieła wystawione na sprzedaż cieszyły się ogromnym powodzeniem. Prawie wszystkie znalazły hojnych nabywców, uzbierano łącznie prawie 12 tys. zł. Młodzi artyści w nagrodę obdarowani zostali słodyczami ufundowanymi przez Dyrektora Hipermarketu "Géant" przy ul. Pułaskiego w Katowicach. Oprócz jednak wymiernego dobra, wyrażonego konkretną pomocą szkole czy uśmiechem docenionego i obdarowanego dziecka, dobro dokonało się również w sercach wielu osób uczestniczących w aukcji. Dwudziestoletnia Karolina, studentka geografii w Krakowie, zachwyciła się tym, jak dobrze być wśród ludzi, którzy widzą dalej niż czubek własnego nosa, chcą bawić się inaczej i pieniądze przekazywać na tak szlachetny cel.

Aukcja
Przed przystąpieniem do aukcji goście z zainteresowaniem obejrzeli prace.

Wymownym owocem tego wydarzenia będzie również stała mini-galeria prac osób upośledzonych psychicznie i intelektualnie oraz schizofreników powstająca w gabinecie dr Agnieszki Pietrzyk na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. "Ekspozycja prac ma być dla studentów zobrazowaniem wewnętrznego bogactwa ludzi, o których uczą się na wykładach" - mówi dr Pietrzyk.

Obszerna relacja z wystawy z fotoreportażem zamieszczona została w Internecie pod adresem http://www.us.edu.pl/article.php?sid=933
Wszystkich pragnących wesprzeć finansowo szkołę i jej działalność edukacyjną prosimy o wpłaty na konto: Komitet Rodzicielski, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Katowicach, 10202326-47991-270-1 PKO BP

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania