REFLEKSJE MIĘDZY KADENCJAMI

"SPRAWY UCZELNI LEŻĄ NAM NA SERCU ......"

W dniu 30 września br., w przededniu nowego roku akademickiego, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" miała zaszczyt gościć u siebie ustępujące władze rektorskie naszej Uczelni. Spotkanie z Jego Magnificencją Rektorem Prof. Tadeuszem Sławkiem i Państwem Prorektorami - Prof., Zofią Ratajczak, Prof.. Krystianem Rolederem i Prof. Januszem Janeczkiem, który obecnie objął funkcję Rektora UŚ, upłynęło w miłej atmosferze sprzyjającej wymianie zdań na temat złożonej sytuacji nauki.

Zarówno Prof. Tadeusz Sławek, jak i Prof. Janusz Janeczek podkreślali znaczenie współdziałania całego środowiska akademickiego na rzecz Uniwersytetu, którego głos powinien liczyć się zarówno w sprawach akademickich, jak i publicznych. Ponadto wspólnym dążeniem powinno być rozwijanie bazy materialnej i reformowanie systemu kształcenia, żeby umocnić pozycję Uczelni a tym samym obronić miejsca pracy. Ważne problemy finansowe poruszył Prof. Krystian Roleder, podkreślając, że Uczelnie państwowe przeżywają coraz większe trudności z powodu zmniejszających się dotacji MENiS. Pani Prof. Zofia Ratajczakowa mówiła o znaczeniu odpowiedniej komunikacji między wszystkimi pracownikami i studentami. Dyskusja ważna zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników była bardzo ożywiona.

W imieniu Organizacji serdecznie podziękowaliśmy za wieloletnią i owocną współpracę w sprawach ważnych dla pracowników i naszego Uniwersytetu, za życzliwość i zrozumienie dla naszych dążeń (mimo pojawiającej się niejednokrotnie różnicy zdań) do rozwiązywania różnych - małych i większych spraw ludzkich.

Ze spotkaniach tego wynieśliśmy przekonanie, że współpraca z nowymi władzami Uczelni rozwijać się będzie równie owocnie.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania