Inauguracja roku akademickiego 2002/2003

Uroczysta inauguracja XXXV roku akademickiego 2002/2003 w Uniwersytecie Śląskim odbyła się we wtorek 1 października w auli Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

W programie uroczystości znalazły się m.in.: informacja Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. Stanisławy Kalus o wynikach wyborów władz uczelni na kadencję 2002/2005, ceremonia przekazania insygniów rektorskich, wystąpienia ustępującego i aktualnego Rektora Uniwersytetu Śląskiego, immatrykulacja studentów I roku, połączona z ceremonią złożenia przez nich ślubowania akademickiego, wręczenie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz nagród JM Rektora UŚ dla autorów rozpraw wyróżnionych w uczelnianym konkursie prac doktorskich.

Inauguracja
Przemówienie Wojewody Śląskiego
dr. inż. Lechosława Jarzębskiego

Uroczystość Inauguracji uświetniły także wystąpienia Wojewody Śląskiego Lechosława Jarzębskiego, Arcybiskupa Metropolity Katowickiego ks. dr. Damiana Zimonia (Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego UŚ), JM Rektora Uniwersytetu w Opawie prof. Zdenka Jiraska oraz Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana (Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego).

Ceremonię kończył koncert inauguracyjny w wykonaniu Trio Stroikowego Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z klasy adiunkta Marka Barańskiego, w składzie: Paweł Bajer (obój), Przemysław Szczuka (klarnet), Szymon Matuszyński (fagot). W programie Koncertu: W. A. Mozart: Divertimento B-dur, A. Tansman: Trio stroikowe.

Inauguracja
Podczas odczytywania przez prof. dr hab. Stanisławę Kalus
informacji o wynikach wyborów nowych władz Uniwersytetu Śląskiego,
ustępujący Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek na moment zaniemówił
- na szczęście była to tylko usterka mikrofonu

Tegoroczny wykład inauguracyjny zaprezentował prof. dr hab. Bogdan Dolnicki - Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, polskiego i europejskiego samorządu terytorialnego. Wykład, zatytułowany: Polski samorząd terytorialny na tle europejskim, dotyczył problematyki reaktywowanego w Polsce po czterdziestoletniej przerwie samorządu opartego na doświadczeniach międzywojennego polskiego samorządu terytorialnego oraz samorządów państw Europy Zachodniej.

Inauguracja
Immatrykulacja nowo przyjętych w mury Uniwersytetu Śląskiego
studentów i ceremonia złożenia przez nich ślubowania akademickiego

Inauguracja
W momencie przekazywania insygniów władzy
tylko stół uchronił Rektorów od nawały fotoreporterów

Inauguracja
Aula im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych
wypełniona była po brzegi zaproszonymi gośćmi

Inauguracja
Arcybiskup Metropolita Katowicki ks. dr Damian Zimoń
- zarazem Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ

Inauguracja
JM Rektor Uniwersytetu w Opawie prof. Zdenek Jurašek

Inauguracja
Trio Stroikowe Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach z klasy adiunkta Marka Barańskiego

Autorzy: kb
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania