STUDENCI DZIECIOM

Praktyki studenckie

praktyki

Od wielu lat studenci odbywając praktyki studenckie organizują dla dzieci przebywających w różnych instytucjach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych zajęcia zgodnie z harmonogramem i wymogami stawianymi przez uczelnię. Wypełnianie tego obowiązku jest także wspaniałym doświadczeniem życiowym dającym możliwość przekazania cząstki samego siebie i pozostawienia miłych wspomnień.

W Pogotowiu Opiekuńczym grupa studentów zaopatrzyła swoich podopiecznych w cały arsenał instrumentów muzycznych - to była orkiestra. Słychać ich było na całej ulicy.

Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem ciekawych środków dydaktycznych mogą też wiele nauczyć i pozostawić ślad w sercach małych artystów.

Wykorzystując do zajęć materiały codziennego użytku takie jak ziemniak czy tulejka od papieru toaletowego dzieci stworzyły niepowtarzalne wytwory własnej wyobraźni, jakimi były jeżyki czy pszczółki. Zaangażowanie i zapał, jaki wykazywały dzieci był godny podziwu i tej oto rejestracji.

praktyki

W Ośrodku Edukacyjno-Wychowawczym przy Fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "GNIAZDO" w Katowicach funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna, która zajmuje się dziećmi zagrożonymi patologią środowiska rodzinnego i lokalnego. Działalność tej wspaniałej świetlicy wychowawczo-terapeutycznej wspomagana jest przez studentów Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach.

Studenci IV roku resocjalizacji urządzili w świetlicy "GNIAZDO" wspaniałą zabawę "andrzejkową". Spotkanie to było połączeniem dobrej zabawy z dobrą robotą wychowawczo-terapeutyczną.

Wróżby mają dać dzieciom nadzieję, wiarę we własne siły uczyć optymizmu oraz pozytywnego myślenia.

Poprzez wróżby można uczyć zachowań prospołecznych typu:

  • dostaniesz dobry stopień jak się postarasz,
  • spotka cię coś miłego jak i ty będziesz miły dla innych.

Główna wróżka, studentka IV roku, pochwaliła dzieci za udział i bardzo sympatyczne przyjęcie oraz miłą atmosferę. A nagrody były ukoronowaniem wspaniałej imprezy.

Wzrost zagrożeń we współczesnym świecie jest faktem niezaprzeczalnym i powszechnie obserwowalnym. Szczególnie narażone na pułapki toksycznego środowiska są niestety dzieci. Studenci uczą się o tych zjawiskach na wykładach i ćwiczeniach. Praktyki studenckie są wspaniałym polem do działania na rzecz dzieci właśnie z tych środowisk, o których jedynie słyszą z opowiadań lub poznają na wykładach. Studenci poprzez bezpośredni kontakt z dziećmi mogą uzyskać świadomość jak daleko sięgają ich kompetencje wychowawcze i terapeutyczne, czego zdążyli się już nauczyć, a nad czym jeszcze muszą popracować. Praktyki pedagogiczne są niejako procesem doskonalenia teorii zdobytej podczas zajęć oraz "egzaminem" własnych predyspozycji i umiejętności do pracy w przyszłej pracy zawodowej. Dzieci w każdym wieku nie tylko potrzebują bezwarunkowej miłości rodziców i opiekunów, ale także pozytywnych uczuć innych dorosłych. Grupa studentów IV roku bardzo mocno chciała zaakcentować ten fakt podczas swoich praktyk okazując akceptację, zrozumienie i serce. Praktyki studenckie wspominam do dziś z wielką sympatią. Podczas zajęć z dziećmi odczuwałam poczucie duchowej wspólnoty i jedności ze wszystkimi. Uważam również, że uwrażliwiły mnie na problemy krzywdy dzieci. Do dziś nie tracę z oczu problemów dzieci i jestem otwarta na ich rozwiązywanie.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania