Księga dla Profesora

W sobotę 12 października w Auli Kazimierza Lepszego odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej Panu Profesorowi dr hab. Aleksandrowi Abłamowiczowi, człowiekowi niezwykle zasłużonemu dla romanistyki polskiej, a śląskiej w szczególności.

Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością Rektor prof. dr hab. Wiesław Banyś, Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Piotr Wilczek, attaché kulturalny Ambasady Francji José Kobielski oraz liczni profesorowie Wydziału Filologicznego naszego Uniwersytetu.

Wśród gości byli też przedstawiciele ośrodków romanistycznych w Polsce: z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także z zagranicy: z Université de Provence w Aix-en-Provence i z Uniwersytetu Hacettepe w Ankarze. Przybyli też wszyscy aktualni pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej, wielu dawnych uczniów i współpracowników Profesora.

Listy gratulacyjne nadesłali Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, Rektor poprzedniej kadencji prof. dr hab. Tadeusz Sławek oraz profesorowie z innych uniwersytetów.

Prof. dr hab. Aleksander Abłamowicz po ukończeniu studiów romanistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego pracował przez kilka lat w liceum ogólnokształcącym im. J. Smolenia w Bytomiu, a następnie podjął studia doktoranckie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Po obronie pracy doktorskiej na temat estetyki Louis Aragona pracował przez siedem lat w Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W roku 1973 powrócił na Śląsk i od tego momentu poświęcił się całkowicie organizowaniu filologii romańskiej w naszym Uniwersytecie. Romanistyka, stanowiąca początkowo część Instytutu Filologii Obcych, od roku 1977 stała się samodzielnym Instytutem Filologiii Romańskiej, którym Profesor Abłamowicz kierował przez 25 lat.

Nie sposób wymienić wszystkich zasług i dokonań Profesora Abłamowicza, który zawsze łączył pracę naukową z pracą dla Instytutu, Wydziału i środowiska romanistów polskich. Wspomnijmy więc tylko ważniejsze etapy Jego działalności: doktorat, o którym już była mowa, habilitację na temat powieści-rzeki, książki traktujące o francuskiej powieści międzywojennej, noweli XX wieku, tytuł profesora, doktorat honoris causa Université de Picardie Jules Verne w Amiens.

Profesor Abłamowicz jest też autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w Polsce i wielu krajach świata (m.in. we Francji, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Czechach, Norwegii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych), redaktorem 20 tomów zbiorowych poświęconych literaturze francuskojęzycznej. Wypromował też wielu doktorów i magistrów.

Niezależnie od funkcji dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej, prof. dr hab. Aleksander Abłamowicz sprawował również funkcję dyrektora Alliance Française przy Uniwersytecie Śląskim, był prodziekanem , a następnie dziekanem Wydziału Filologicznego.

Profesor Abłamowicz jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą, m. in. Association Internationale de la Littérature Comparée.

Za swoją działalność Profesor Abłamowicz otrzymał Palmes Académiques i wiele odznaczeń polskich m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Jednakże, jak podkreślali liczni uczniowie, dla których Profesor Abłamowicz był zawsze nie tylko przełożonym, lecz przede wszystkim Mistrzem, na którego pomoc i opiekę naukową mogli zawsze liczyć, żadne odznaczenia, medale, ordery, żadne słowa nie są w stanie wyrazić wdzięczności jaką odczuwają. Nikt też nie wyobraża sobie Instytutu Filologii Romańskiej bez Profesora Abłamowicza, człowieka-instytucji, i wszyscy ogromnie się cieszą, że Profesor nadal pozostaje z nami.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania