STUDIA DOKTORANCKIE w zakresie dyscypliny: inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ TECHNIKI

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prowadzi rekrutację kandydatów na :

STUDIA DOKTORANCKIE w zakresie dyscypliny:
inżynieria materiałowa

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • wyniki w nauce w czasie studiów wyższych,
 • dorobek naukowy oraz zainteresowania badawcze,
 • oświadczenie przyszłego opiekuna naukowego.
Kandydatem na studia może być osoba, która:
 • posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku: inżynieria materiałowa, wychowanie techniczne, fizyka, chemia, informatyka lub innym, kierunku pokrewnym,
 • uzyskała zgodę samodzielnego pracownika naukowego na opiekę naukową;
Wymagane dokumenty:
 • pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego na opiekę w okresie całych studiów doktoranckich,
 • podanie o przyjęcie na studia do JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego,
 • podanie o przyznanie stypendium kierowane do kierownika studiów ( dotyczy wyłącznie kandydatów na studia dzienne),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • indeks ( zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w toku studiów ),
 • opinia promotora pracy magisterskiej,
 • życiorys naukowy zawierający informacje o ukończonych studiach, zainteresowaniach naukowych, ewentualny krótki opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej łącznie ze spisem publikacji,
 • zgoda zakładu pracy,
 • 3 zdjęcia.

  Termin składania dokumentów do 31 sierpnia 2001 roku.

  Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Studiów Doktoranckich - Katowice ul. Bankowa 12 pokój nr. 90 - tel ( 032) 258 09 75 wew. 15-99