AEGEE Katowice podbija Europę

Minął kolejny, dziewiąty już rok akademicki w historii katowickiej anteny (antena to nazwa lokalnych jednostek organizacyjnych AEGEE) Europejskiego Forum Studentów AEGEE. Rok pełen pracy i obowiązków, ale również wielu przyjemności i satysfakcji czerpanej z realizacji kolejnych stawianych przed sobą wyzwań. Przede wszystkim był to jednak rok wielu sukcesów, chyba największych w dotychczasowej działalności kilkudziesięcioosobowej grupy studentów.

A wszystko zaczęło się jeszcze we wrześniu, w miesiącu, w którym większość studentów wyleguje się nadal na piaszczystych wybrzeżach morza Bałtyckiego lub wspina po stromych zboczach Tatr, a cała reszta myśli o tym, w jaki sposób przebrnąć kolejną sesję poprawkową. Tymczasem, w "przepięknych okolicznościach przyrody" Beskidu Żywieckiego, w niewielkiej miejscowości Koszarawa Bystra odbyła się pierwsza w nowym roku akademickim tak zwana Szkoła Regionalna (Regional School) poświęcona zagadnieniom Public Relations. Na zaproszenie katowickiej anteny, w klasztorze udostępnionym przez przyjaznych braci franciszkanów zjawiło się ponad trzydziestu działaczy z całej Polski, aby poszerzyć swoją wiedzę i z nowymi doświadczeniami ruszyć do kolejnej akcji "propagandowej". Szkolenie rzeczywiście okazało się wielkim sukcesem, a jego uczestnicy (oraz rzecz jasna bracia zakonni) do dzisiaj wspominają wspaniałą atmosferę panującą przez trzy dni w murach klasztoru.

Katowice w Europie! Od lewej: Dominika Wiora, Bartłomiej Nowak, Betina Szkudlarek
Katowice w Europie!
Od lewej: Dominika Wiora,
Bartłomiej Nowak, Betina Szkudlarek

Nie zdążyły jeszcze opaść jesienne liście, gdy rozpoczęła się realizacja kolejnego przedsięwzięcia. W listopadzie 2000 roku ruszył projekt "Europa dla Młodych", realizowany w ramach rządowego Programu Informowania Społeczeństwa o Unii Europejskiej. Cykl sześciu seminariów poświęcony specyfice i dziedzictwu kulturowemu krajów Piętnastki oraz zagadnieniom integracji, zakończony konferencją finalną na sali Sejmiku Śląskiego był adresowany do grupy ponad 800 uczniów szkół średnich oraz studentów województwa śląskiego. Oprócz uczestnictwa w wykładach, prowadzonych przez największych śląskich specjalistów z zakresu UE, dziewięcioosobowe grupy uczniów zmagały się w konkursie kulturowym, przybliżając charakter jednego z krajów Unii. Klasowi prymusi mogli natomiast sprawdzić swoje wiadomości podczas rywalizacji wiedzowej. Zwycięzcy obu konkursów w nagrodę spędzą dwa tygodnie wakacji we Włoszech. Pieniądze na realizację projektu katowiccy działacze otrzymali z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i był to najwyższy grant spośród wszystkich przyznanych organizacjom pozarządowym.

Okupacja House of People - czyli Europa należy do AEGEE
Okupacja House of People -
czyli Europa należy do AEGEE

Myliłby się ten, kto sądzi, iż po tak dużym przedsięwzięciu nasi młodzi aktywiści spoczęli na laurach. Wręcz przeciwnie. Równocześnie z trwaniem "Europy dla Młodych" przystąpiono do realizacji największego z dotychczasowych przedsięwzięć w historii katowickiej anteny. W marcu 2001 roku odbyła się międzynarodowa konferencja "Presidents' Meeting" zorganizowana przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ponad 250 młodych ludzi (przedstawicieli zarządów studenckich organizacji pozarządowych) z prawie 150 największych ośrodków akademickich w całej Europie oraz części Azji (Turcja) przez trzy dni dyskutowało na najważniejsze dla młodych ludzi tematy. W czasie warsztatów próbowano odkryć punkt widzenia oraz znaleźć próbę rozwiązania problemów dotyczących takich zagadnień jak edukacja, stabilizacja w Europie południowo wschodniej czy europejski rynek pracy. Natomiast w czasie imprez towarzyszących zajadano typowo polskie(?) potrawy: pierogi ruskie i bigos. Pierwszy, tak zwany "polski dzień" konferencji zorganizowany został w ramach ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Wolontariusza i kierowany był do działaczy regionalnych organizacji pozarządowych. W ten sposób Europejskie Forum Studentów chciało włączyć się do dyskusji i przedstawić swój stosunek do projektu ustawy o współpracy organizacji pozarządowych z administracją państwową. "Presidents' Meeting", pomimo młodego wieku i niewielkiego doświadczenia organizatorów przy organizowaniu tak wielkich imprez, był ogromnym triumfem katowickiej anteny. Europejski zarząd (Comite Directeur) z siedzibą w Brukseli zgodnie przyznał, że była to jedna z najlepiej zorganizowanych konferencji na tak wielką skalę.

Czy to koniec sukcesów tej wiosny? Oczywiście, że nie. Wyłoniony w marcowych wyborach zarząd w składzie: Filip Helbig szef, przejął owy urząd, po chyba najbardziej zasłużonym członku AEGEE Katowice, Bartłomieju Nowaku; Betina Szkudlarek prawa ręka szefa, kobieta od PRopagandy; Łukasz Godzic lewa ręka szefa, odpowiedzialny za zdobywanie funduszy i deFRaudację; Katarzyna Bernacka skarbnik (nie mylić ze skarbnicą na przykład wiedzy) oraz Natalia Galica sekretarz, laptop na dwóch nogach, przystąpili z zapałem do działania. Ale jako, że każdemu należy się kiedyś odpoczynek, najpierw piętnastu szczęśliwców wybrało się do Holandii, aby uczestniczyć w trójstronnej wymianie razem z AEGEE Groningen i AEGEE Szeged. Jak się okazało owe dziesięć dni wcale nie było aż tak wielkim relaksem, gdyż program wymiany zapełniony był wykładami, warsztatami oraz dyskusjami na temat zagrożeń i korzyści wynikających z procesu poszerzania Unii Europejskiej. Faktem jest, że po powrocie z Holandii z entuzjazmem podjęto nowe wyzwania. Oprócz promocji programu wymian studenckich "Sokrates", rozpoczęto razem z Uniwersytetem Śląskim prace nad projektem "Education for Democracy", w ramach którego zaproszono kilku studentów z Serbii, Czarnogóry, Macedonii i Kosowa na roczne studia do Polski. Celem projektu jest pokazanie młodym, aktywnym ludziom z Bałkan wzorów demokracji i państwa prawa, tak, aby po powrocie mogli je zaszczepić w swoich krajach.

Pomimo wyborczej rywalizacji, zawsze razem
Pomimo wyborczej rywalizacji,
zawsze razem

Oczywiście działalność AEGEE Katowice to nie tylko Polska. Bartłomiej Nowak ("Borderless Europe") i Krzysztof Lipiec ("Ouo Vadis Europe") to koordynatorzy Yearplanów - najważniejszych całorocznych projektów AEGEE realizowanych na poziomie europejskim. Kilku młodych działaczy z Katowic zostało również zakwalifikowanych do udziału w European Schools, czyli w międzynarodowych szkoleniach przeprowadzanych z udziałem wysokiej klasy specjalistów z całego kontynentu.

A co jest największym, tegorocznym (i nie tylko) sukcesem AEGEE Katowice na poziomie europejskim? W czasie zebrania walnego członków Europejskiego Forum Studentów w maju tego roku w Konstancie (Rumunia), Katowice odniosły dwa ogromne sukcesy: indywidualny oraz grupowy. Pierwszym z nich jest wybór Dominiki Wiory na roczną kadencję w zarządzie AEGEE Europe na stanowisko skarbnika. Drugi, to wybór AEGEE Katowice pod wodzą Betiny Szkudlarek członkiem Network Commission na region centralny naszego kontynentu, co w praktyce oznacza sprawowanie nadzoru oraz dbanie o rozwój dwudziestu dwóch anten wchodzących w skład regionu obejmującego swoim zasięgiem następujące kraje Europy środkowej: Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa oraz wschodnia część Niemiec. Obie elekcje wskazują niezbicie, jak silną pozycję katowicka antena wypracowała sobie dzięki niestrudzonej pracy jakże ambitnych i pełnych zapału młodych ludzi, którzy w natłoku studenckich obowiązków wciąż znajdują wolny czas i energię do pracy w AEGEE.

A co dalej? Oczywiście istnieje już cały plan działalności na następne miesiące, ale o tym następnym razem...