Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Lipiec 2001

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

Dr hab. Jacek SZADE WMFCh

Dr hab. Jan CHOLEWA WMFCh

Stopień naukowy doktora uzyskali:

Dr Gabriela MUSIALIK-DUDZIŃSKA WPiA

Dr Ewa DĄBEK-DERDA WFil.

Dr Anna KOZAK WFil.

Dr Łukasz TOFILSKI WFil.

Dr Katarzyna PONIKOWSKA WNS

Dr Bożena CZWOJDRAK WNS

Dr Urszula SKRĘT WNoZ

Dr Agata LISIŃSKA-CZEKAJ WT